Afleiding

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is Afleiding in het verkeer als één van de prioritaire thema’s genoemd. Het thema is ook in de Zeeuwse Uitvoeringsagenda overgenomen. Gelet op het grote gevaar van afleiding voor de verkeersveiligheid, is de aanpak ervan heel belangrijk . Al sinds 2018 is dit één van de onderwerpen binnen verkeersveiligheidscampagnes. Er is inmiddels volop aandacht aan besteed en het blijft hoog op de agenda staan. We gaan dan ook samen met onze partners, in 2021 onverminderd door met de aanpak.
Risicovolle vormen van afleiding. In Zeeland zijn er veel meldingen van eenzijdige ongevallen, dit duidt op afleiding in het verkeer. Automobilisten zijn niet geconcentreerd aan het rijden en houden zich met andere dingen bezig dan de rijtaak. In Zeeland lijken chauffeurs zich het meest af te laten leiden door hun smartphone. Een ander risico dat tot afleiding kan leiden, is de saaiheid van lange, rustige wegen. Automobilisten denken dan vaak dat ze wel even iets anders kunnen doen, zoals snel iets eten, de cd wisselen of even een berichtje sturen. Hoewel het op dit soort wegen soms veiliger lijkt om even iets anders te doen, zit ook op dit soort wegen een ongeluk in een klein hoekje. Tot slot kan ook het mooie uitzicht dat je in Zeeland hebt vanaf de wegen op de zee, de polders, bruggen en dijken, tot afleiding leiden. Uit het onderzoek van XTNT blijkt dat dit met name voor de vele aanwezige toeristen afleidend kan zijn

 

Meer informatie is te vinden in het Werkplan ROVZ 2021