Speerpunten en Werklijnen

Wat doet het ROVZ in 2019?

Het ROVZ werkt vanuit speerpunten en werklijnen. Hierbij coördineert een programmamanager de uitvoering. Hij of zij houdt de voortgang in de gaten en zorgt dat nieuwe kansrijke speerpunten en activiteiten een plaats krijgen. Binnen de drie speerpunten wordt zoveel mogelijk integraal gewerkt langs de drie werklijnen die zich richten op het veranderen van gedrag van verkeersdeelnemers.
​Het betreft de werklijnen educatie en campagnes, het aanpassen van de infrastructuur en het handhaven van verkeersveilig gedrag. Deze drie werklijnen komen overeen met de drie E's: Education, enginering en enforcement. De pijler van het SVP is integraal werken waarbij niet alleen tusen de partners onderling wordt samengewerkt maar waarbij vooral de gezamenlijke acties zich richten op deze drie E's.
​Binnen onze speerpunten willen we dus ook zoveel mogelijk deze drie werklijnen samenbrengen.

De speerpunten en werklijnen in 2019 zijn:

 
 
  • Speerpunt Fiets
  • Speerpunt Snelheid
  • Speerpunt Aandacht
  • Werklijn Educatie 
  • Werklijn Handhaving 
  • Werklijn Infrastructuur