Speerpunten en Werklijnen

Wat doet het ROVZ in 2018?

Het ROVZ werkt vanuit speerpunten en werklijnen. Hierbij coördineert een programmamanager de uitvoering. Hij of zij houdt de voortgang in de gaten en zorgt dat nieuwe kansrijke speerpunten en activiteiten een plaats krijgen. Dit gebeurt samen met een kernteam of projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van ROVZ-partners.

De speerpunten en werklijnen in 2018 zijn:

  • Speerpunt Fiets
  • Speerpunt Snelheid
  • Speerpunt Aandacht
  • Werklijn Educatie en Voorlichting
  • Werklijn Infrastructuur  
  • Werklijn Organisatie en Communicatie
  • Werklijn Sensibilisering
  • Werklijn Handhaving