Speerpunten en Werklijnen

Wat doet het ROVZ in 2020?


​Bij het ROVZ wordt in 2020, net als voorgaande jaren, gewerkt met speerpunten en werklijnen. Onze speerpunten zijn te vergelijken met de in het SPV genoemde thema’s. Daarin zijn de volgende thema’s genoemd:
infrastructuur, heterogeniteit, rijden onder invloed, snelheid, kwetsbare verkeersdeelnemers, onervaren
verkeersdeelnemers, technologische ontwikkelingen en verkeersovertreders. Omdat in Zeeland niet alles
tegelijk kan worden opgepakt en het ene thema in onze regio belangrijker is dan het andere, wordt in een
ambtelijke bijeenkomst onder leiding van het kennisnetwerk SPV, eerst gekeken welke thema’s er in Zeeland
prioriteit hebben. Daaronder valt ook wat we in de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Zodoende zijn de
speerpunten die we als ROVZ de afgelopen jaren hebben gehad, en waaraan we in 2020 verder werken,
duidelijk te herkennen in hetgeen we de komende jaren in het kader van de uitvoering van het SPV gaan doen.
Wat betreft de uitvoering moeten we op basis van wat er het meest in Zeeland speelt en de middelen die
we beschikbaar hebben, prioriteiten stellen. Hiertoe zal ten aanzien van de thema’s kwetsbare en onervaren
weggebruikers, afleiding en verkeersovertreders in 2020 nog nader onderzoek worden gedaan naar de risico’s.
Ook wordt bestaand beleid geëvalueerd alvorens we er verder op investeren


De speerpunten en werklijnen in 2020 zijn:

Afbeelding van werklijnen en speerpunten