Risico gestuurde aanpak en thema's

Wat doet het ROVZ in 2022?

In 2020 zijn we samen op weg gegaan naar een regionale risicogestuurde aanpak van verkeersonveiligheid.
Door de Corona maatregelen veranderde de werkwijze en leek de weg soms langer dan we van te voren hadden gedacht. Door onze gezamenlijke inspanningen is het ons toch gelukt om op het afgesproken moment een Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV te hebben. Deze uitvoeringsagenda bevat, voor de door ons geprioriteerde thema’s, een uitvoeringsstrategie voor de komende tien jaar.
 

Waar we in 2019 nog voortborduurden op de zogenaamde ROVZ speerpunten, hebben we sinds de vaststelling van de uitvoeringsagenda de thema’s uit het SPV opgepakt. Het betreft voor Zeeland: ‘infrastructuur’, ‘heterogeniteit’, ‘kwetsbare en onervaren weggebruikers’, ‘afleiding’ en ‘verkeersovertreders’.

Om te komen tot een Zeeuwse Uitvoeringsagenda, hebben we in 2020 door XTNT een onderzoek laten doen naar risico’s binnen de verschillende thema’s. Daarnaast hebben we met Antea Group de risico’s van onze infrastructuur in kaart gebracht. Aan de hand van deze risico inventarisaties hebben we opnieuw gesproken over de thema’s en zijn binnen deze thema’s de grootste risico’s benoemd. Op basis daarvan is er gekeken naar wat we integraal kunnen doen om deze risico’s te verminderen. We spreken dus nu echt van eenrisicogestuurde aanpak!

Vanuit het team ROVZ zijn beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor de integrale inzet van de drie E’s (infrastructuur, educatie & communicatie en handhaving). Ze zijn ook aanspreekpunt voor één van de vier thema’s. Meer dan voorheen is het de bedoeling dat er vanuit het team ROVZ coördinatie plaatsvindt op de uitvoering en de inzet van de drie E’s. Iedere partner heeft daarbij zijn of haar eigen rol. De totale aanpak wordt sterker door deze samen goed tot één geheel te smeden.