Verkeershandhaving

Justitie, politie en wegbeheerders werken in Zeeland samen aan de verkeersveiligheid. Verkeershandhaving is één van de middelen die hierbij wordt ingezet. Door de samenvoeging van de politieregio's Zeeland en Midden- en West-Brabant is het aantal beschikbare uren afgenomen en het gebied vergroot. Daarom is het van belang om de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten.


Regionaal gedragen handhavingsplan (doorgevoerd 2016-2017)
In de werkgroep Monitoring en Analyse zijn politie, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en Provincie Noord-Brabant, waterschap Scheldestromen, de gemeenten in Zeeland en West-Brabant en het ROVZ in vertegenwoordigd. Deze groep heeft een handhavingsplan 2015 opgesteld met een doorkijk naar 2016-2017. Hierin is vastgelegd waar en wanneer de politie handhaaft en op welke aspecten. De politie-inzet wordt verspreid door het jaar gekoppeld aan de Campagnekalender Verkeersveiligheid. Deze is vooral gericht op snelheid, rood licht, alcohol, aandacht en fietsverlichting en in mindere mate op helm- en gordelplicht (bijvangst bij andere controles). 
​in 2108 wordt het regionale handhavingsplan Zeeland-West Brabant voor de komende vier jaar opgesteld. ​Vanuit Zeeland leveren we input voor dit plan, op basis waarvan de handhavingsacties worden vastgesteld.

Waar mogelijk wordt handhaving ingezet in combinatie met andere instrumenten van de ROVZ-partners. Zo kunnen educatie en sensibilisering het effect van de handhaving versterken.