Speerpunt Fiets 2019

Door vergrijzing, de toename van het aantal electrische voertuigen, toenemende drukte op de fietspaden en afleiding door communicatiemiddelen staan de resultaten van de verkeerdsveiligheidsinspanningen onder druk.​ De stijging van het aantal fietsongevallen die daarmee gepaard gaat, maakt extra aandacht voor de fiets en de fietser noodzakelijk. Per doelgroep wodt gekeken hoe we dit het beste kunnen oppakken.


Ouders
We zoeken naar manieren om ouders meer te betrekken bij de verkeersveiligheid van hun kinderen: hoe kunnen we ouders en opvoeders bewuster maken van hun eigen verantwoordelijkheid om hun kinderen veilig en zelfstandig aan het verkeer te laten deelnemen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ouders in grote mate bepalen of kinderen wel of geen fietshelm dragen. We denken na over een actie waarmee we de ouderbetrokkenheid kunnen vergroten.

Uitleg over de E-bike

Senioren
Vergrijzing en ontgroening zijn aanleiding om extra in te zetten op fietsende 55-plussers. In 2018 is een groot E-bike event georganiseerd om ouderen te bereiken. Er werden doorlopend E-bike clinics georganiseerd, fietstochten onder begeleiding, veiligheidschecks van de fiets en het was mogelijk om verschillende E-bikes uit te proberen. Het event heeft ons informatie opgeleverd over hoe we op een laagdrempelige manier mensen kunnen bereiken. Voor het nieuwe jaar proberen we dit op een kleinere schaal te herhalen.

 

Wegkapiteins
Afgelopen jaar hebben we voor wielerverenigingen twee workshops voor wegkapiteins georganiseerd. Groepen wielrenners zijn regelmatig betrokken bij ongelukken en hebben een slecht imago. In deze cursus leren wegkapiteins hoe ze veilig met een groep wielrenners op pad gaan. De wegkapitein zorgt dat de verkeersregels en gedragsregels van de vereniging worden gevolgd en spreekt leden hierop aan als dit nodig is. Ook zet de wegkapitein routes uit en ziet hij/zij toe op de snelheid van de groep. De cursus bestaat uit een deel theorie en deel praktijk. In 2019 willen we deze workshop opnieuw aanbieden aan een aantal wielerverenigingen.

Leden TC Kloosterzande tijdens cursus Wegkapiteins

Fietsroutes
Uit het onderzoek ‘Drukte op de fietspaden-Schoolroutes rondom Goes’ zijn enkele verbeterpunten benoemd. In 2019 willen we een pilot starten met markering op een van de routes in Goes, waarmee het fietspad veiliger moet worden.

Fietstafel
De Bestuurlijke Kopgroep heeft ingestemd met het idee om een Zeeuwse Fietstafel te organiseren. De Fietstafel is een soort denktank, waarin mensen kunnen meedenken over fietsveiligheid. Het voorstel wordt verder uitgewerkt en het is de bedoeling dat de eerste Zeeuwse Fietstafel eind februari, begin maart 2019 bij elkaar komt.

Veiligheid.nl: Fietsongevallen in Zeeland 2018
Drukte op de fietspaden: Schoolroutes rondom Goes
Drukte op de fietspaden: Toeristische routes W-Zeeuws-Vlaanderen
Drukte op de fietspaden: Zeeland 2016
SWOV: fietsongevallen 55-plussers in Zeeland