Speerpunt Fiets 2018

In opdracht van het ROVZ heeft Veiligheid.nl een analyse gemaakt van de fietsongevallen in de provincie, zodat een actueel beeld ontstaat voor Zeeland. Dit rapport is eind december 2017 opgeleverd. Het nog steeds stijgende aantal fietsongevallen maakt extra aandacht voor de fiets en de fietser noodzakelijk. Per doelgroep wordt gekeken hoe we dit het beste kunnen oppakken. De uitkomsten van de analyse van Veiligheid.nl worden hierin meegenomen. Daarnaast sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen en campagnes. Op basis van onderzoeken en trends richten wij ons beleid op jongeren (3-12 en 12-16), ouderen (55+), wielrenners en fietsers in het algemeen, met name de drukte op de fietspaden.

Jongeren
In 2017 is landelijk onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van ouders bij de verkeersveiligheid van hun kinderen. Aanleiding voor het onderzoek was de vraag hoe we ouders en opvoeders bewuster kunnen maken van hun eigen verantwoordelijkheid om hun kinderen veilig en zelfstandig aan het verkeer te laten deelnemen. Fietsongevallen in Zeeland 2018Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ouders in grote mate bepalen of kinderen wel of geen fietshelm dragen. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor zinvolle acties op het gebied van ouderbetrokkenheid.

Ouderen
Vergrijzing en ontgroening van Zeeland zijn aanleiding om extra in te zetten op fietsende 55-plussers. In 2017 zijn drie e-bikedagen georganiseerd en heeft het ROVZ deelgenomen aan de BeleefPlus-beurs, om ouderen op een vernieuwende manier te bereiken. Tijdens de beurs zijn enkele e-bike clinics gegeven en heeft het ROVZ samen met een aantal partners informatie verstrekt hoe je veilig kunt (blijven) fietsen.

Voor de zomer staat een evenement gepland voor heel Zeeland, als alternatief voor de e-bikedagen. Uit het succes van de BeleefPlus-beurs blijkt dat we veel mensen kunnen bereiken op een laagdrempelige manier. In 2018 willen we een vergelijkbaar concept opzetten. Daarnaast kijken we naar andere manieren om ouderen te bereiken.

Wielrenners
Omdat er steeds meer ongelukken gebeuren met wielrenners, is het van belang om te kijken wat hier speelt. We onderzoeken wat het probleem is en waar die problemen zich voordoen. Afhankelijk daarvan kijken we wat we met de uitkomsten kunnen doen.

Fietspaden
In 2017 heeft XTNT twee onderzoeken uitgevoerd om een nog completer beeld te krijgen van de situatie op de fietspaden, in het bijzonder op de schoolroutes rondom Goes en op toeristische routes in West-Zeeuws-Vlaanderen. Deze rapportages zijn in oktober 2017 opgeleverd. Uit deze onderzoeken bleek dat enkele fietspaden een verbetering nodig hadden. De belangrijkste uitkomst was echter de vraag naar beter verkeersgedrag op het fietspad. In de loop van 2018 zullen we een actie ontwikkelen die is gericht op gedragsbeïnvloeding.

Veiligheid.nl: Fietsongevallen in Zeeland 2018
Drukte op de fietspaden: Schoolroutes rondom Goes
Drukte op de fietspaden: Toeristische routes W-Zeeuws-Vlaanderen
Drukte op de fietspaden: Zeeland 2016
SWOV: fietsongevallen 55-plussers in Zeeland
 

Fietsverlichtingscampagne
Op 28 oktober 2017 is de fietsverlichtingscampagne begonnen. Gedeputeerde Harry van der Maas heeft samen met leerlingen van een basisschool een krijttekening gemaakt op het schoolplein, die de scholieren herinnert aan het belang van fietsverlichting. Meer dan 100 scholen deden mee aan de actie. Ook in 2018 willen we aan de landelijke campagnes een Zeeuws tintje geven.

Krijtuiting ik val op
Krijtuiting ik val op