Speerpunt aandacht 2020

Aandacht is de positievere formulering van het in het SPV genoemde thema Afleiding. Het is een breed thema waaronder veel dingen vallen die mensen tijdens het rijden doen, zoals: eten en drinken, praten, radio luisteren, aandacht besteden aan je kinderen op de achterbank, iets pakken uit bijvoorbeeld het dashboardkastje en het gebruik van elektronische apparaten. Daarnaast wordt ook vermoeidheid gerekend tot dit thema. Landelijk zijn er geen cijfers beschikbaar over de gevolgen van afleiding. Wel is er op basis van internationaal onderzoek berekend dat er jaarlijks enkele tientallen tot ruim 100 dodelijke slachtoffers in het verkeer zijn te betreuren als gevolg hiervan. Veruit het grootste risico is het gebruik van de smartphone tijdens het rijden.

Daarom is het beleid van het ROVZ er binnen dit speerpunt op gericht weggebruikers te wijzen op de gevaren van afleiding. Door mensen te doordringen van deze gevaren en ze aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid willen we vooral het gebruik van de mobiele telefoon terugdringen en zo ongevallen voorkomen. Het gebruik van de smartphone bij het maken van een WhatsApp berichtje of het scrollen in je playlist, kan de kans op een ongeval tot wel zevenentwintig keer vergroten. Je brengt jezelf en anderen hierdoor in gevaar.

Om die reden is het gebruik van de mobiele telefoon tijdens verkeersdeelname strafbaar. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil het gebruik van de smartphone in het verkeer onder roekeloos gedrag scharen, zodat dit nog veel zwaarder dan nu kan worden bestraftHet speerpunt Aandacht sluit aan bij de recent gelanceerde landelijke campagne MONO. In Zeeland geven we hier een regionale invulling aan. Belangrijk is om allereerst MONO als merk bekendheid te geven.
Net als rijden onder invloed moet bellen en appen tijdens het rijden worden gezien als sociaal onwenselijk gedrag, waar mensen elkaar op aanspreken. Daarnaast promoten we het installeren van apps, die berichten tijdelijk tegenhouden zolang de gebruiker van de telefoon aan het rijden is. Maar ook de omgeving wordt aangesproken om mensen die onderweg zijn niet te berichten.

 

campagnematerialen MONO