Speerpunt aandacht 2019

Afleiding in het verkeer is een belangrijke oorzaak van ongelukken. Met name het gebruik van de mobiele telefoon leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties. Bellen of een berichtje versturen tijdens het rijden vergroot de kans op een ongeval aanzienlijk. Daarom is Aandacht al een aantal jaar één van onze speerpunten.

 

MONO-campagne
Het speerpunt Aandacht sluit aan bij de recent gelanceerde landelijke campagne MONO. In Zeeland geven we hier een regionale invulling aan. Belangrijk is om allereerst MONO als merk bekendheid te geven, zoals eerder is gebeurd met de Bob-campagne tegen rijden onder invloed. Na jarenlang herhalen van de Bob-campagne is alcoholvrij rijden de sociale norm geworden. Zo moet dat ook gaan met het thema Aandacht. Net als rijden onder invloed moet bellen en appen tijdens het rijden worden gezien als sociaal onwenselijk gedrag, waar mensen elkaar op aanspreken. Daarnaast promoten we het installeren van apps, die berichten tijdelijk tegenhouden zolang de gebruiker van de telefoon aan het rijden is. Maar ook de omgeving wordt aangesproken om mensen die onderweg zijn niet te berichten.

Goede voorbeeld
Als ROVZ richten we ons voorlopig op vier doelgroepen. Allereerst intern: gedeputeerde en directie geven het goede voorbeeld door ongestoord te rijden. Deze boodschap wordt ook uitgedragen naar de medewerkers. We onderzoeken op welke manier we dat het beste kenbaar kunnen maken. Daarnaast vragen we de bestuurlijke kopgroep als ambassadeurs van verkeersveiligheid ook achter deze boodschap te staan en deze uit te dragen. 

campagnematerialen MONO

Bedrijven
De tweede doelgroep is het bedrijfsleven en dan met name de bedrijven met veel chauffeurs op de weg. Met drie bedrijven willen we afspraken maken over een pilot op maat. In overleg met deze bedrijven willen we de pilot zo inrichten dat we de chauffeurs op de juiste manier informeren over het belang van ongestoord rijden en verkeersveiligheid. Ook zien we graag dat de bedrijven en werknemers hun ervaringen met ons delen en als ambassadeurs voor verkeersveiligheid optreden. We informeren bij andere provincies hoe zij het bedrijfsleven bij het thema hebben betrokken, om van elkaar te leren en successen ook elders toe te passen. 

Jongeren
De derde groep zijn jongeren tot 24 jaar. We maken hierbij een combinatie met de campagne ‘Er gaat meer kapot dan je scherm’, die in 2017 samen met jongeren is opgezet en erg succesvol was. Daarnaast richten we ons op kinderen en ouders in het basisonderwijs. Kinderen kunnen hun ouders aanspreken op onveilig telefoongebruik in de auto en ouders worden aangespoord het goede voorbeeld te geven voor hun kinderen. 

Binnen het voortgezet onderwijs, mbo en hbo worden kansen benut voor het thema Aandacht. We starten dit jaar met het actief informeren van deze scholen over de MONO-campagne. Daarnaast kan Team Alert of VVN worden ingeschakeld voor extra promotie.

Forenzen
Forenzen zijn de vierde doelgroep van de MONO-campagne. We denken hierbij aan het inzetten van promotieteams op carpoolplekken om de campagne onder de aandacht te brengen. Deze teams kunnen automobilisten ook helpen bij het installeren van een app op hun telefoon, zodat die tijdens het rijden geen berichten doorgeeft. 

In april volgt een extra handhavingsactie. Politie Zeeland-West-Brabant rijdt gedurende een week rond met een bus, om bellende en appende bestuurders op te sporen.