Speerpunt aandacht

Het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer neemt nog altijd toe. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en een aanzienlijk aantal ongevallen, met name onder kinderen, tieners en automobilisten tot 24 jaar. Uit onderzoek blijkt dat een telefoongesprek voeren tijdens het rijden de kans op een ongeval verdubbelt. Tekstberichten versturen of appen verzesvoudigt zelfs deze kans. En dan te bedenken dat bijna alle (92%) jongeren tussen 12 en 18 jaar zijn of haar telefoon weleens gebruikt tijdens het fietsen, bijna de helft doet dit zelfs dagelijks. Bij 1 op de 5 fietsongevallen waarbij jongeren (12-18) betrokken zijn, is sprake van afleiding door de smartphone. Telefoongebruik op de fiets is nog niet verboden, maar daar wordt landelijk wel aan gewerkt.


Campagne 2017
Omdat jongeren een belangrijke doelgroep zijn voor het speerpunt  
Aandacht op de fiets, hebben we in 2017 samen met hen een campagne ontwikkeld, onder de titel ‘Er gaat meer kapot dan je scherm’. In deze online campagne zijn ervaringen van jongeren met telefoongebruik op de fiets verfilmd en gedeeld via kanalen als YouTube, Instagram en Snapchat, en via verschillende offline middelen (o.a. posters en bioscoopreclame). De evaluatie van de eerste maanden laat zien dat de online campagne goed presteert. In 2018 wordt de campagne verder uitgebreid
met ervaringsverhalen en aanvullende offline acties.
 
MBO/HBO
Samen met TeamAlert heeft het ROVZ op mbo en hbo-scholen in Zeeland de acties YourMessage en @TheWheel gehouden. Op het Intro Festival Zeeland is FietsAlert ingezet. Deze acties laten jongeren nadenken over hun veiligheid in het verkeer. Hiermee zijn goede ervaringen opgedaan. De contacten met het mbo en hbo willen we behouden en indien mogelijk de inzetten vergroten.


 


Automobilisten
In 2018 gaan we onderzoeken hoe we smartphone-gebruik door automobilisten in Zeeland effectief kunnen voorkomen. De belangrijkste risicogroep zijn jongeren tussen 18 en 24 jaar, omdat jongeren op deze leeftijd meer moeite hebben om risico’s goed in te schatten. Bij de Radboud University (Master Gedragsverandering) in Nijmegen is een onderzoeksvraag uitgezet. Mocht zich geen stagiair melden die dit verder wil uitdiepen, zetten we hiervoor een onderzoeksbureau in.

Regionaal
Voor automobilisten bestaat sinds kort de SafeDrivePod, een systeem dat apps tijdens het rijden uitschakelt en telefoongebruik in de auto voorkomt. Het ROVZ onderzoekt de mogelijkheid in Zeeland een pilot te houden met een aantal grote bedrijven, omdat uit onderzoek blijkt dat chauffeurs van bestelbussen en vrachtwagens een belangrijke risicogroep zijn.
Vooral bij grote veranderingen staan jongeren open voor informatie. Het ROVZ wil jongeren op dat soort momenten aanspreken op hun gedrag in het verkeer, bijvoorbeeld als ze veranderen van school. Ook groep 8 van de basisschool is een belangrijke doelgroep waar we meer focus kunnen leggen.

Landelijk
De nieuwe landelijke campagne over aandacht in het verkeer volgt in mei of september 2018. Het ROVZ zet deze campagne uit in Zeeland of verwerkt in ieder geval het label binnen regionale campagne(s) rondom dit onderwerp.