Sensibilisering

Met behulp van publiekscampagnes zet het ROVZ zich in om ongewenst gedrag in het verkeer om te buigen naar veilig gedrag. In 2018 richt het ROVZ zich op de campagnes Bob, Snelheid, Aandacht en Fietsverlichting.

 

De werklijn Sensibilisering zorgt voor de regionale uitvoering van de landelijke verkeersveiligheidscampagnes. Dit is zichtbaar door meer borden langs de weg en bovendien posters en spotjes in de bioscoop.

De campagnes Bob, Snelheid, Aandacht en Fietsverlichting staan op de landelijke campagnekalender verkeersveiligheid 2018. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen campagnes behorend bij een speerpunt en overige campagnes. In het laatste geval wordt een campagne op onderhoudsniveau ondersteund.

Doelstelling voor 2018: onze partners meer bij deze en andere campagnes betrekken. Hierbij bekijken wij hoe zij onze acties kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld via eigen websites en huis-aan-huisbladen.

Een beschrijving van de inhoud van de campagnes die dit jaar gevoerd worden, kunt u vinden bij “Campagnes & Acties”.