Infrastructuur

Om het aantal vermijdbare ongelukken in Zeeland verder terug te dringen, is een duurzaam veilige infrastructuur van groot belang. Daarvoor is het noodzakelijk dat de inrichting van de wegen aansluit bij het gebruik.


In 2020 is het infrastructurele deel van het verkeersveiligheidsbeleid ondergebracht in de provinciale investeringsagenda voor infrastructuur. Binnen het ROVZ wordt een nauwe samenwerking gezocht met deze agenda. 
We bundelen krachten  door te kijken naar mogelijkheden voor gedragsbeïnvloeding waar infrastructurele maatregelen (nog) niet mogelijk zijn of lang op zich laten wachten.