Veilig op weg - Dode hoek

rovz progedu veiligopwegdodehoek

Zowel Veilig Verkeer Nederland en Transport en Logistiek Nederland houden zich bezig met kinderen, jongeren en volwassenen bewust te maken van de risico's van de dode hoek van zwaar verkeer.


Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) hebben samen, op basis van hun jarenlange ervaring met lessen over de dode hoek, een lesprogramma Veilig op weg ontwikkeld. Hierin worden leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs, bewust gemaakt hoe zij moeten handelen als zij in het verkeer te maken krijgen met een vrachtauto of andere zwaar verkeer.

TLN verzorgt deze lessen gratis.

 Aanvragen: http://veilig-op-weg.nl/contact