ANWB Streetwise

Veilig kennismaken met het verkeer

Verkeersonderwijs voor basisschool. Verkeersveiligheid is een zaak van ouders, kinderen en school. Als ouder wil je dat je kind zich veilig door het verkeer beweegt. Als school voel je de verantwoordelijkheid om daarin een rol te spelen. Maar hoe doe je dat nu op een leuke, makkelijke en praktische manier? Omgaan met verkeer leer je niet uit boekjes of achter de computer maar door het te doen in de praktijk. ANWB Streetwise richt zich, door van middel van praktische oefeningen, op het vergroten van veilig verkeersgedrag van jonge kinderen. De onderdelen richten zich op verschillende leeftijdscategorieën en daarmee op verschillende onderwerpen met betrekking tot verkeersdeelname.

1.  Bij 'Toet toet' (groep 1 en 2) staan twee onderwerpen centraal: het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken. Daarnaast leren de kinderen waarom het zo belangrijk is om een autostoeltje en de autogordel te gebruiken.

2.  In 'Blik en klik' (groepen 3 en 4) leggen we de nadruk op de actieve verkeersveiligheid voor de kinderen. Ze leren veilig oversteken en leren befrijpen waarom ze in de auto een veiligheidsgordel en autostoeltje moeten gebruiken. De leerkracht helpt mee bij een van de programma onderdelen; hij of zij voert met de iCheck een simpele maar doelmatige oogmeting uit.

3.  'Hallo auto' is gericht op kinderen van (groepen 5 en 6). Alles draait hier om het leren inschatten van de remweg van de auto. Wat is bijvoorbeeld de invloed van de reactietijd op de remafstand? Om dit goed over te brengen, gaan de kinderen op de bijrijdersstoel mee in een lesauto. Ze moeten zelf remmen! Dankzij de dubbelbediening ervaren ze hoe lang een remweg is. Verder is er ook aandacht voor het belang van de autogordel en het autostoeltje/zitverhoger.

4.  Voor groep 7 en 8 (Trapvaardig) zijn fietsbeheersing en gevaarherkenning van belang omdat kinderen bijna naar het voortgezet onderwijs gaan. Door de fietsvaardigheid te vergroten en beter te leren omgaan met de (weg-/rij) omstandigheden wordt de kans op ongevallen kleiner. Tevens is er een Bike check (fietscontrole) beschikbaar en mogen de leerlingen als afsluitend onderdeel op een elektrische step rijden.

De verschillende onderdelen worden gelijktijdig gegeven: 'Toet toet' in de speelzaal, 'Blik en klik' in de gymzaal, 'Hallo auto' op een afgezet stuk openbare weg nabij de school en Trapvaardig op het schoolplein. Het programma voor de groepen 3 t/m 8 wordt door een team van professionele instructeurs uitgevoerd, voor de groepen 1 en 2 door de eigen vertrouwde leerkracht.

Meer informatie

Neem een kijkje op http://www.anwb.nl/verkeer/streetwise.
Tel. (088) 26 98 543 en e-mail anwbstreetwise@anwb.nl