Doelgroep 16-25 jaar

In de doelgroep 16-25 jarigen zijn jaarlijks door verkeersongevallen ruim 200 dodelijke slachtoffers te betreuren. Bij ongeveer 2.300 personen uit deze groep is na een verkeersongeval een ziekenhuisopname nodig. Spoedeisende poliklinische hulp moet jaarlijks in circa 5.000 gevallen worden verleend. Bij de 16- en 17-jarigen hebben de verkeersongevallen vooral te maken met het fietsen en het brom- en snorfietsen (ruim de helft). Ruim één derde van de verkeersongevallen van 16- en 17-jarigen vindt als inzittende van een auto plaats. Voor de groep van 18 tot en met 24 jaar is het vooral de auto die voor onveiligheid zorgt (ruime twee derde van alle slachtoffers). Ook op de motor (circa één zesde) en in mindere mate op de brom- en snorfiets (circa 6%) zijn bij deze groep relatief vaak slachtoffers te betreuren.