Fietsvaardig/Verkeerskunsten

Leskist verkeersvaardigheid

rovz progedu leskistfietsvaardig

Met de materialen in deze leskist kunnen basisscholen de verkeersvaardigheid van kinderen als voetganger en fietser vergroten. In de veilige setting van een op het schoolplein uit te zetten (deel van het) parkoers kunnen allerlei vaardigheden geoefend worden. Oversteken bij een zebrapad bijvoorbeeld. Of een bocht nemen terwijl je je hand uitsteekt. Voor elke leeftijd zijn er passende oefeningen beschreven. Scholen die het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel hebben behaald, hebben deze leskist in permanente bruikleen gekregen van het ROVZ. De overige scholen kunnen gratis een aanhangwagen, met daarin dezelfde materialen, lenen via e-mail meestero@zeelandnet.nl.