ANWB Streetwise

ANWB Streetwise

Veilig kennismaken met het verkeer

Verkeersonderwijs voor basisschool. Verkeersveiligheid is een zaak van ouders, kinderen en school. Als ouder wil je dat je kind zich veilig door het verkeer beweegt. Als school voel je de verantwoordelijkheid om daarin een rol te spelen. Maar hoe doe je dat nu op een leuke, makkelijke en praktische manier? Omgaan met verkeer leer je niet uit boekjes of achter de computer maar door het te doen in de praktijk. ANWB Streetwise richt zich, door van middel van praktische oefeningen, op het vergroten van veilig verkeersgedrag van jonge kinderen. De onderdelen richten zich op verschillende leeftijdscategorieën en daarmee op verschillende onderwerpen met betrekking tot verkeersdeelname.

Foto Streetwise

1.  Bij Toet toet (groep 1 en 2) staan twee onderwerpen centraal: het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken. Daarnaast leren de kinderen waarom het zo belangrijk is om een autostoeltje en de autogordel te gebruiken.

2.  In Blik en klik (groepen 3 en 4) leggen we de nadruk op de actieve verkeersveiligheid voor de kinderen. Ze leren veilig oversteken en leren begrijpen waarom ze in de auto een veiligheidsgordel en autostoeltje moeten gebruiken. Ook wordt het belang van de fietshelm besproken en gaan kinderen ermee oefenen op een parcours in de gymzaal

3. Hallo auto (groepen5 en 6)maakt kinderen bewust van afleiding in het verkeer en het participeren op elektrische voertuigen. Ook de MONO-campagne maakt deel uit van de les zodat ze leren/weten wat afleiding in het verkeer betekent en het bestaan van deze campagne. De kinderen leren over de remweg van de auto en de invloed van de reactietijd op de stopafstand. Ook hierbij komt het belang van het autostoeltje, de stoelverhoger en het dragen van de autogordel aan bod. Voorafgaand aan de praktijkles wordt er eerst in de klas aandacht besteed aan gedragsbeïnvloeding door middel van een PowerPointpresentatie op een digibord. Het onderwerp afleiding in het verkeer wordt hier uitgebreid besproken.

 4. Trapvaardig (groepen 7 en 8) werkt aan een positieve gedragsverandering en richt zich op afleiding in het verkeer (MONO-campagne) door de mobiele telefoon en het vergroten van de fietsvaardigheid. Bewustwording middels het onderwerp TommyBoy maakt deel uit van deze les. Na het zien van het filmpje TommyBoy gaat de instructeur het gesprek aan met de leerlingen om te reflecteren op hetgeen ze gezien hebben en te werken aan de bewustwording van telefoongebruik op de fiets. Ook het rijden met gemotoriseerd vervoer, in de vorm van een elektrische step, komt aan bod. Voorafgaand aan de praktijkles wordt er in de klas aandacht besteed aan gedragsbeïnvloeding. Door middel van een PowerPointpresentatie op een digibord worden de kinderen door de instructeur bewust maakt van de gevaren in het verkeer.

Foto Strreetwise

Voor groep 7 en 8 Trapvaardig zijn fietsbeheersing en gevaarherkenning van belang omdat kinderen bijna naar het voortgezet onderwijs gaan. Door de fietsvaardigheid te vergroten en beter te leren omgaan met de (weg-/rij) omstandigheden wordt de kans op ongevallen kleiner. Tevens is er een Bike check (fietscontrole) beschikbaar en mogen de leerlingen als afsluitend onderdeel op een elektrische step rijden.
De verschillende onderdelen worden gelijktijdig gegeven: 'Toet toet' in de speelzaal, 'Blik en klik' in de gymzaal, 'Hallo auto' op een afgezet stuk openbare weg nabij de school en Trapvaardig op het schoolplein. Het programma voor de groepen 3 t/m 8 wordt door een team van professionele instructeurs uitgevoerd, voor de groepen 1 en 2 door de eigen vertrouwde leerkracht.
Digibordlessen maken deel uit van het lesprogramma ANWB Streetwise. ANWB Streetwise biedt deze digibordlessen voorafgaand en na de praktijkuitvoering aan bij de school. In samenwerking met Malmberg is er voor iedere lesmodule een voorbereidings- en evaluatieles die uitvoerbaar is op het digibord in de klas. 
De voorbereidingsles is gericht op verkeersborden en verkeersregels die horen bij de thema’s die besproken worden tijdens de praktijkdag. 
De evaluatieles is een herhaling op de voorbereidingsles en de praktijkdag om nog eens te kijken wat de kinderen geleerd hebben.
Beide digibordlessen duren ongeveer 45 minuten, zijn in kleine blokjes op te delen, en worden uitgevoerd door de eigen docent. Streetwise doelen worden hierdoor voor- en na de praktijkdag ook in de klas behandeld waardoor gevaarherkenning en bewustwording in het verkeer meerdere malen bij de kinderen onder het licht wordt gebracht.

Meer informatie

Neem een kijkje op http://www.anwb.nl/verkeer/streetwise .
Tel. (088) 26 98 543 en e-mail anwbstreetwise@anwb.nl