Verkeersveiligheidsteam

Wat doet het Verkeersveiligheidsteam ROVZ?

Het Verkeersveiligheidsteam van het ROVZ zorgt voor de processturing en het management van de verkeersveiligheid in Zeeland. Het team heeft beleidsondersteunende en beleidsuitvoerende taken. Daarnaast ontvangt, verzamelt en analyseert het team informatie en ontwikkelt waar nodig nieuwe initiatieven.

Aanjagend en ondersteunend

De rol van het team kan het best omschreven worden als aanjagend en ondersteunend. Het team brengt partners bij elkaar rond bepaalde thema’s, signaleert ontwikkelingen en slaat de ‘tamtam’. Ook heeft het team een duidelijk innoverende rol en stimuleert de partners om nieuwe initiatieven te omarmen. Het Verkeersveiligheidsteam faciliteert partners en derden en geeft vorm aan het communicatiebeleid.

Contact met het ROVZ

Het verkeersveiligheidsteam ROVZ kunt u bereiken door te mailen naar rovz@zeeland.nl. Liever een medewerker van het ROVZ aan de lijn? Belt u gerust met de receptie van de Provincie Zeeland via nummer 0118-631011. Hierna wordt u doorverbonden met een medewerker van het ROVZ.