Meldpunt Veilig Verkeer

Onveilige situatie? Meld het!

Is er bij u in de buurt een kruispunt waar vaak bijna-ongelukken voorkomen? Wordt er in een woonwijk vaak gevaarlijk hard gereden? Of wordt het zicht bij het oversteken belemmerd? U kunt dit soort situaties melden bij het Meldpunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

 

Waar kunt u zo'n verkeersonveilige situatie melden?

Ga voor het direct plaatsen van een melding naar www.meldpuntveiligverkeer.nl.