Kernteams/projectgroep

Wat doen de kernteams en projectgroep(en)?

In oktober 2010 is het nieuwe Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland (BVZ) 2010-2020 vastgesteld. Het beleidsplan gaat uit van een integrale aanpak omdat deze manier de beste kansen biedt voor een verkeersveiliger Zeeland. Dat betekent dat we werken aan verkeersveiligheid op het gebied van Infrastructuur, Educatie en Voorlichting en Sensibilisering en Verkeershandhaving en Organisatie. Integraal betekent ook dat we verkeersveiligheid moeten afstemmen op andere relevante beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening en volksgezondheid.

Uitgezonderd het programma Verkeershandhaving is voor elk programma een kernteam ingesteld. Voor het programma Verkeershandhaving is een projectgroep opgezet bestaande uit vertegenwoordigers van Provincie, politie, Openbaar Ministerie en gemeenten in Zeeland en Midden-West-Brabant. De kernteams en projectgroep(en) maken jaarlijks keuzes over welke nieuwe speerpunten en projecten er naast de bestaande worden opgepakt en door welke partner.