Opdracht omschrijving bedrijvenmakelaar

Bij het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) zijn we bezig met het opzetten van een werkgeversaanpak. Hiermee willen we werkgevers meer betrekken bij en bewust maken van verkeersveiligheid. Werkgevers hebben op hun beurt ook weer invloed op de veilige verkeersdeelname van hun werknemers. Onder andere door het betrekken en bewust maken van de werkgevers willen we dus de werknemers zelf bereiken. Ook gebeurt het dat werknemers graag veilig willen deelnemen, maar door druk ervaren dat dit niet mogelijk is. In dit geval is de bewustwording van de werkgevers van belang. Zakelijk verkeer is namelijk goed voor 36% van het totaal aantal gereden kilometers in Nederland. 

Bedrijvenmakelaar
Eén van de manieren om de werkgevers te bereiken is door middel van een bedrijvenmakelaar. Deze persoon legt contacten met de Zeeuwse werkgevers en gaat met hen in gesprek over verkeersveiligheid.   
De taken van de bedrijvenmakelaar bestaan uit:
- Het leggen van contacten en in gesprek gaan met Zeeuwse werkgevers over het thema verkeersveiligheid. In overleg met het ROVZ worden de bedrijven aangewezen waar contacten gelegd kunnen worden. In eerste instantie gaat dit bijvoorbeeld om bedrijven waarvan het merendeel van de werknemers dagelijks op de weg komen.
Denk aan service, installatie en transport bedrijven;
- Het onderhouden van de contacten met de aangesloten bedrijven;
- Het terugkoppelen aan het ROVZ op maandelijkse basis over de gesprekken en behoeften die de werkgevers aangeven;
- Het uitdragen van de mogelijkheden die het ROVZ biedt aan werkgevers en hen helpen met het vinden van het juiste      aanbod aan middelen, informatiemateriaal en eventuele educatie en interventie mogelijkheden. Dit kan eventueel in overleg met het ROVZ, zodra de bedrijvenmakelaar de wensen van de werkgever weet. 
- Het ondersteunen van het ROVZ bij contacten leggen met bedrijven voor deelname aan specifieke acties.
- Het meedenken in verbeteringen van de aanpak n.a.v. signalen van werkgevers.
- Mogelijk op termijn in samenwerking met het ROVZ het organiseren van themabijeenkomsten op het gebied van verkeersveiligheid. Indien er een behoefte blijkt te zijn bij de werkgevers voor informatiebijeenkomsten. 
- Goede voorbeelden van borging van verkeersveiligheid of interventies gericht op verkeersveiligheid bij werkgevers en werknemers signaleren en delen. 
- Overzicht bijhouden van de uitkomsten van gesprekken met werkgevers.  
Minimale eisen kandidaten
- HBO / WO opleidingsniveau.
- In het bezit van een rijbewijs en vervoersmiddel.
- Communicatief vaardig. 
- Nederlandse en Engelse taalvaardigheden
- Aantoonbaar goede connecties met het Zeeuwse bedrijfsleven.
- Ervaring als verbinder tussen verschillende partijen om projecten op te zetten of andere projecten waarbij werving van partijen nodig is geweest (minimaal 1 referentie van een opdrachtgever ter validatie).
- Enthousiast, gedreven en een breed netwerk

Opdracht omschrijving
Het aantal uren is in eerste instantie gemiddeld 4 uur per week. Hierin zitten mogelijk schommelingen n.a.v. activiteiten waar extra werkgevers geworven moeten worden. Afhankelijk van het succes van de werkgeversaanpak kan het aantal uren uitgebreid worden. Dit wordt elk jaar opnieuw beoordeeld. 
De opdracht is in eerste instantie voor twee jaar. Per jaar wordt de aanpak geëvalueerd. Hier wordt ook gekeken wat de behoefte is voor het volgende jaar. Als de aanpak een succes is kan het ROVZ er voor kiezen de opdracht te willen verlengen. 

Reageren kan tot maandag 3 mei door een motivatie en CV op te sturen naar rovz@zeeland.nl. Als bedrijf met meerdere werknemers kan je ook een motivatie indienen, inclusief de specificaties (CV) van de persoon die je op deze opdracht wilt zetten.
Aan de start van de opdracht wordt met de gekozen kandidaat een plan opgesteld m.b.t. de bedrijven waar deze persoon contact mee gaat leggen. We gaan uit van een gemiddelde van 4 bedrijven per maand. 

De gesprekken met kandidaten worden eind mei of begin juni gepland. De opdracht zal dan starten in juli of augustus. 
De winnaar van de selectie mag een aanbod doen voor het invullen van deze opdracht. Als dit niet leidt tot een gunning zullen wij in contact treden met diegene die op de tweede plaats is geëindigd, etc.

Opdrachtomschrijving bedrijvenmakelaar