Modder op de weg

Het modder seizoen is van start gegaan. Modder of klei en regen zijn dé ingrediënten voor een verraderlijk glad wegdek dat vele ongevallen veroorzaakt. Bij oogstwerkzaamheden of grondtransporten is het onvermijdelijk dat er modder op de weg komt. Maar wat kunnen we doen om ongelukken te voorkomen?

Bekijk het in deze aflevering! 
 

Wie zaait moet oogsten, aflevering 5

Wat kun je doen...

... als weggebruiker? 

  • Houd in het buitengebied rekening met slik/modder op de weg. 
  • Kom je slik op de weg tegen? Laat het gas los, houd je stuur recht en rij langzaam over het vervuilde stuk weg

 

... als agrariër of loonwerker?

 

  • Probeer ernstige vervuiling te voorkomen door slik van de wielen van de landbouwvoertuigen te verwijderen voordat de voertuigen de weg op gaan; 
  • Zorg dat de vervuilde wegdekken zo snel mogelijk schoon gemaakt worden en er geen grote blokken klei in de bermen blijven liggen;
  • Neem contact op met het Waterschap Scheldestromen of Provincie Zeeland als, ondanks bovenstaande maatregelen, toch een verkeersonveilige situatie dreigt te ontstaan. Waterschap of Provincie kunnen dan besluiten borden met een snelheidsbeperking en slipgevaar te plaatsen.

(Land)bouwvoertuigen kunnen in het regenseizoen modder op de weg achterlaten. Samen kunnen we zorgen voor meer veiligheid op de weg. Zowel agrariërs als andere weggebruikers kunnen wat doen om de veiligheid te vergroten. 

Modder op de weg

Slik (modder) dat tijdens het rooien op de weg blijft liggen, kan met name in combinatie met nat weer voor gevaarlijke situaties zorgen. Agrariërs doen hun best om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk slik op de weg komt. En werken samen met wegbeheerders om de weg zo snel mogelijk schoon te maken als er wel slik op terecht komt. Maar ook voor weggebruikers is het belangrijk dat ze hun snelheid aanpassen aan de situatie. Zo zorgen we samen voor meer verkeersveiligheid op de wegen.

Lees hier meer over modder op de weg