Zeeuwse remwegdemo's van start

Ook dit jaar vinden de Zeeuwse remwegdemo’s weer plaats. De start is op dinsdag 15 mei, dan vinden demo’s plaats in Oost-Souburg en Vlissingen.
Na een korte introductie laat een medewerker van Veilig Verkeer Nederland zien hoe lang de remweg van een auto is bij 50 km/uur én bij 30 km/uur. Daar blijkt een groot verschil tussen te zitten! Leerlingen van groep 7 en 8 leren zo dat te hard rijden in een woonwijk levensgevaarlijk is. Ook ouders en bewoners uit de wijk zijn uitgenodigd.

De demonstratie laat zien welk effect snelheid heeft op de remweg van een auto. Wat gebeurt er als een auto een noodstop maakt? Ook leren de kinderen afstand en snelheid. De remwegdemo is een samenwerking tussen het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid, Provincie Zeeland en Veilig Verkeer Nederland. Ook de gemeenten werken mee. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat er een stuk weg is afgezet. Met een lesbrief kunnen docenten in de klas nog een keer bespreken wat de leerlingen gezien en geleerd hebben.

“We hopen dat de scholieren de opgedane kennis toe kunnen passen als ze zelf aan het verkeer deelnemen”, aldus gedeputeerde Harry van der Maas. “Als de school bijna begint, is het vaak erg druk rondom school. De combinatie van fietsers, auto’s en spelende kinderen kan soms gevaarlijke situaties opleveren. De remwegdemo laat zien dat de snelheidslimiet er niet voor niets is. Ik hoop dan ook dat ook de aanwezige ouders iets opsteken van de demonstratie.”

Zeeuwse remwegtour
De demonstraties op 15 mei zijn het startsein voor een Zeeuwse ronde remwegdemo’s en met deelname van leerlingen van
​'t Kompas en Burcht Rietheim in Oost-Souburg en De Wissel in Vlissingen.
Scholen konden zich hiervoor vooraf aanmelden. Voor de zomervakantie worden zes demodagen georganiseerd: 
Op elke demodag doet het demoteam van VVN meerdere scholen aan. Na de zomervakantie volgen nog 2 dagen.
Totaal vinden er dit jaar tijdens de Zeeuwse ronde 50 demo’s plaats met 1282 leerlingen van 34 scholen.

Snelheid als speerpunt
Een paar kilometer te hard rijden lijkt onschuldig, maar verhoogt de kans op een ongeluk met letsel of dodelijke afloop aanzienlijk. In woonwijken is het een vaak gemeld probleem. Mede daarom is het onderwerp ‘snelheid’ ook in 2017 een speerpunt van het ROVZ. Zo kunnen buurtbewoners  in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland bewustwordingsacties houden als er in hun straat of wijk te hard wordt gereden. Via www.zeeland.vvn.nl/bedankt stelt het ROVZ o.a. gratis raamposters, vlaggen en klickostickers beschikbaar, zolang de voorraad strekt.