Zeeuwse remwegdemo’s van start

Gedeputeerde Harry van der Maas gaf op donderdag 29 juni 2017 de aftrap van de Zeeuwse remwegdemo’s. Dat gebeurde op de Louise de Colignyschool in Vlissingen. Na een korte introductie liet een medewerker van Veilig Verkeer Nederland zien hoe lang de remweg van een auto is bij 50 km/uur én bij 30 km/uur. Daar bleek een groot verschil tussen te zitten! Leerlingen van groep 7 en 8 leerden zo dat te hard rijden in een woonwijk levensgevaarlijk is. Ook ouders en bewoners uit de wijk waren uitgenodigd.

De demonstratie laat zien welk effect snelheid heeft op de remweg van een auto. Wat gebeurt er als een auto een noodstop maakt? Ook leren de kinderen afstand en snelheid. De remwegdemo is een samenwerking tussen het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid, Provincie Zeeland en Veilig Verkeer Nederland. Ook de gemeenten werken mee. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat er een stuk weg is afgezet. Met een lesbrief kunnen docenten in de klas nog een keer bespreken wat de leerlingen gezien en geleerd hebben.

“We hopen dat de scholieren de opgedane kennis toe kunnen passen als ze zelf aan het verkeer deelnemen”, aldus Van der Maas. “Als de school bijna begint, is het vaak erg druk rondom school. De combinatie van fietsers, auto’s en spelende kinderen kan soms gevaarlijke situaties opleveren. De remwegdemo laat zien dat de snelheidslimiet er niet voor niets is. Ik hoop dan ook dat ook de aanwezige ouders iets hebben opgestoken van de demonstratie.”

Zeeuwse remwegtour
De demonstratie in Vlissingen is het startsein voor een Zeeuwse ronde remwegdemo’s. Scholen konden zich hiervoor vooraf aanmelden.
Voor de zomervakantie worden drie demodagen georganiseerd:  

29 juni: rondje Walcheren

30 juni: rondje Zuid Beveland

4 juli: rondje Tholen

Op elke demodag doet het demoteam van VVN meerdere scholen aan. Na de zomervakantie volgen nog negen scholen.

Snelheid als speerpunt
Een paar kilometer te hard rijden lijkt onschuldig, maar verhoogt de kans op een ongeluk met letsel of dodelijke afloop aanzienlijk. In woonwijken is het een vaak gemeld probleem. Mede daarom is het onderwerp ‘snelheid’ ook in 2017 een speerpunt van het ROVZ. Zo kunnen buurtbewoners  in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland bewustwordingsacties houden als er in hun straat of wijk te hard wordt gereden. Via www.zeeland.vvn.nl/bedankt stelt het ROVZ o.a. gratis raamposters, vlaggen en klickostickers beschikbaar, zolang de voorraad strekt.