Zeeuwse pilot VR Wegwijs

Pilot VR Wegwijs in Zierikzee

Op maandag 20 mei 2019 heeft de proefles VR Wegwijs plaats gevonden tussen 13.00 en 13.45 uur bij de OBS ‘t Kofschip, Scheldestraat 9, in Zierikzee.

Gedeputeerde & voorzitter ROVZ Harry van der Maas heeft deze proef bijgewoond terwijl de leerlingen aan de slag gingen met de VR bril en het pramma op de tablet. De leerkracht en andere genodigden keken mee op de beedscherm. 

Wegwijs VR is ontwikkeld door Interpolis en Veilig Verkeer Nederland. Het verkeersprogramma is in 2018 op een aantal scholen in Nederland getest. De resultaten waren zeer positief. Reden voor het ROVZ om ook in Zeeland met dit lesprogramma aan de slag te gaan. Zierikzee is daarbij als eerste aan de beurt.

In totaal doen vijf scholen uit Zierikzee mee aan de pilot; naast OBS ’t Kofschip zijn dat Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge, OBS Binnen de Veste, de Sint Willibrordusschool en OBS Theo Thijssen. Het lesprogramma is volledig afgestemd op de leefomgeving van de leerlingen die meedoen: er zijn verschillende verkeerssituaties en herkenningspunten in Zierikzee gefilmd in de omgeving van de scholen.