Zeeland schakelt over op Mono

De Zeeuwse campagne ‘Er gaat meer kapot dan je scherm’ is afgelopen. Het afgelopen jaar deelden zeven jongeren hun verhaal, om leeftijdsgenoten te waarschuwen voor de gevaren van smartphonegebruik in het verkeer. Uit de evaluatie blijkt dat de campagne meer dan 30.000 Zeeuwse jongeren heeft bereikt. Het merendeel van deze groep is anders gaan denken over het gebruik van een smartphone op de fiets. Omdat aandacht in het verkeer een speerpunt blijft voor het ROVZ, sluit Zeeland zich aan bij de landelijke campagne MONO.
De smartphone is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Maar als je je telefoon gebruikt in het verkeer, verdubbelt dit de kans op een ongeluk. Je kunt verkeerssituaties minder goed inschatten en mist soms verkeersborden of aanwijzingen. “Daarom is het zo belangrijk dat mensen zich ervan bewust zijn dat het verkeer je volledige aandacht vraagt”, aldus gedeputeerde en ROVZ-voorzitter Harry van der Maas. “Om jongeren daarop te attenderen, hebben we in 2017 het initiatief genomen voor deze campagne.”

Jongeren positief over campagne
De campagne ‘Er gaat meer kapot dan je scherm’ is ontwikkeld voor en door Zeeuwse jongeren. Zeeuwse jongeren deelden online hun verhaal via YouTube, Instagram en Snapchat, aangevuld met offline middelen als posters, bioscoopreclame en horecareclame. Belangrijke aandachtspunten zijn bewustwording en lokale herkenbaarheid van de campagne.
Zeeland telt ongeveer 60.000 jongeren in de leeftijd van 9 – 21 jaar. Uit een onafhankelijke evaluatie van de campagne blijkt dat de campagne meer dan 50% van deze jongeren heeft bereikt. In totaal zijn meer dan 700.000 vertoningen gegenereerd op basis van alleen YouTube en Instagram. Op Snapchat ligt het aantal weergaven op 365.000.

In een enquête onder scholieren en jongeren zegt 50-80% van de respondenten na de campagne anders te denken over het gebruik van een smartphone op de fiets. De interactie met de doelgroep online was positief. Algemeen kan dan ook worden geconcludeerd dat de campagne heeft bijgedragen aan de bewustwording onder de doelgroep van de gevaren van smartphone gebruik op de fiets. Voor de evaluatie van ‘Er gaat meer kapot dan je scherm’ is ook een filmpje gemaakt.

MONO voor iedereen
Terugkijkend op de campagne, is gedeputeerde Van der Maas blij dat zoveel Zeeuwse jongeren zijn bereikt met de campagne. “Maar het onderwerp is niet alleen relevant voor jongeren op de fiets, maar net zo goed voor hun ouders en andere verkeersdeelnemers. Daarom sluit Zeeland zich aan bij de landelijke campagne MONO, die zich richt op alle doelgroepen. MONO staat voor ongestoord onderweg zijn en de aandacht houden op één ding: het verkeer. Zonder afleiding van appjes of social media.”

100% verkeersveilig, daar gaan we voor

Ongelukken in het verkeer eisen jaarlijks veel slachtoffers. Op de Zeeuwse wegen waren er in 2017 onder de slachtoffers achttien dodelijke slachtoffers te betreuren. Dat moet anders. Daarom besteedt het ROVZ in september 2018 extra aandacht aan verkeersveiligheid. 100% verkeersveilig, daar gaan we voor! Tijdens de Zeeuwse maand van de verkeersveiligheid zijn er allerlei activiteiten. Een compleet overzicht is hier te vinden op.