Veilig Omgaan met Opvallend Landbouwverkeer

Veilig Omgaan met Opvallend Landbouwverkeer

Op maandag 23 en 30 september 2019 verzorgt Cumula weer VOMOL lessen voor de bovenbouw van het basisonderwijs op een aantal bedrijfsterreinen. Dit wordt gedaan bij Loonbedrijf Kloosterman BV in Kapelle en Loon- en Verhuur Harthoorn BV in Vlissingen. Zo’n 85 leerlingen ervaren op deze dagen hoe zij zo veilig mogelijk om kunnen gaan met Opvallend Landbouwverkeer.

Landbouwvoertuigen zijn gevaarlijk
Landbouwvoertuigen vormen een gevaar op de weg. Vooral in provincies zoals Zeeland is veel landbouwverkeer te vinden. Vooral buiten de bebouwde kom gebeuren er veel ongelukken met landbouwverkeer en fietsers. Vaak met ernstige afloop. De slachtoffers van deze ongevallen zijn vaak de andere (kwetsbare) weggebruikers, niet de bestuurders van landbouwvoertuigen zelf. Het is daarom van belang om te weten wat de gevaren zijn van landbouwverkeer op de weg en hoe je hiermee om kunt gaan.

De doelgroepen
‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer’ is een lesprogramma waarbij meerdere partijen betrokken zijn, die met landbouwvoertuigen te maken hebben. De belangrijkste doelgroep is basisschoolleerlingen van groep 7&8. AOC-leerlingen en loon- en landbouwwerkers laten de leerlingen zien welke gevaren er zijn verschillende landbouwvoertuigen. Alle betrokkenen leren van elkaar hoe ze veilig moeten omgaan met landbouwvoertuigen op de weg.
Maar ook de ouders van de leerlingen krijgen informatie over het onderwerp en hoe ze hun kind in het verkeer kunnen leren hierover.

De VOMOL-les
De les bestaat uit 3 onderdelen. In het eerste gedeelte houden de leerlingen aan aantal dagen bij hoeveel landbouwvoertuigen ze tegenkomen onderweg naar school. In het theoriegedeelte van de les leren de kinderen aan de hand van foto’s over de gevaren van landbouwvoertuigen op de weg. In het praktijkgedeelte doen de kinderen opdrachten rondom verschillende landbouwvoertuigen die op het schoolplein staan opgesteld.

Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid

Ook deze activiteit maakt onderdeel uit van de Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid. Kijk voor meer informatie op de website van het ROVZ: www.rovz.nl