Uitreiking 83ste VerkeersveiligheidsLabel

Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel 

Op donderdag 28 november 2019 heeft basisschool ’t Paalhoofd in Zoutelande het VerkeersveiligheidsLabel (ZVL) gekregen uit handen van wethouder Arie Schot, gemeente Veere.

 

​Hiermee komt het aantal scholen met een ZVL in de gemeente Veere op 4 stuks. Deze scholen zijn OBS de Golfslag in Domburg, de Lispeltuut in Oostkapelle en PCBS de Wegwijzer in Serooskerke. In Zeeland zijn er dan 83 scholen met een label!

Aanpak ZVL scholen

Het ROVZ zet zich jaarlijks in voor het integreren van verkeersveiligheid in het (basis)onderwijs door het promoten van het ZVL. Samen met de Zeeuwse gemeenten werkt zij vanaf 2003 om het aantal scholen met dit Label te vergroten. In het kader van het in 2008 gesloten manifest ‘Op weg naar nul’ en het afsprakendocument (26/4/2012) is de samenwerking tussen gemeenten en ROVZ ook op het gebied van het ZVL nog verder geformaliseerd.

Het ROVZ biedt complete projectondersteuning rond het ZVL via de projectleider ZVL, de website http://zeeland.schoolopseef.nl/ en ook door materialen en subsidie beschikbaar te stellen.

ZVL scholen bieden hun leerlingen meer dan het wettelijk verplichte halfuurtje theoretische verkeersles per week. Vaardigheid en gevaarherkenning, verkeersveilige schoolomgeving en school-thuis-routes en ouderbetrokkenheid zijn kenmerkende onderdelen van de aanpak op scholen met het label.

Om het Label te halen, bouwt een school een ZVL portfolio op, waarmee deze voldoet aan de criteria die het label stelt. Dit portfolio dient jaarlijks bijgewerkt te worden.