Studenten in gesprek over MONO

Tijdens het HZ Kick-off Festival Zeeland op woensdag 21 augustus 2019 op de Markt in Middelburg zet het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) TeamAlert in met de activiteit StreetTalk.

Er wordt aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid met speciale aandacht voor ‘MONO ongestoord onderweg’. De scholen zijn weer begonnen en dit vraagt extra aandacht voor veiligheid onderweg. Na de zomervakantie vallen er namelijk bijna twee keer zo veel verkeersslachtoffers onder scholieren als in de rest van het jaar.

StreetTalk

Veel automobilisten, fietsers en voetgangers zijn tijdens deelname aan het verkeer bezig met allerlei activiteiten die hen afleiden, zoals muziek luisteren, bellen of appen. De kans op een ongeval verzesvoudigt door het gebruik van bijvoorbeeld WhatsApp. Daarnaast is het in de auto en op de fiets niet toegestaan om mobiele apparatuur in de hand te houden tijdens het rijden. Bij StreetTalk beantwoorden jongeren samen verschillende dilemma’s die gaan over afleiding in het verkeer.

Door met de jongeren in gesprek te gaan over hun keuze per dilemma wordt de heersende norm in de groep jongeren bespreekbaar. Doel van StreetTalk is samen met jongeren de sociale norm te communiceren dat MONO zijn in het verkeer normaal is. Ook na afloop van het project wordt er door TeamAlert een social media campagne ingezet die de sociale norm ‘ik rij MONO in het verkeer’ nogmaals communiceert en versterkt in de leefomgeving van de jongeren.

Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid

Aansluitend staat de maand september in Zeeland in het teken van verkeersveiligheid. Gedurende deze maand vinden er vele activiteiten plaats om aandacht te vragen voor dit onderwerp. 100% verkeersveilig, daar gaan we voor! Meer weten over de Maand van de Verkeersveiligheid? 
Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid