Start campagne snelheid

Net iets te hard rijden, lijkt niet erg. Toch is de kans op een ongeluk veel groter als je een paar kilometer te hard rijdt. Vooral binnen de bebouwde kom. Hou je daarom aan de maximumsnelheid. Af en toe rij je als bestuurder een paar kilometer te hard.
​Zo'n overtreding lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Zeker in de bebouwde kom waar je regelmatig in onverwachte verkeerssituaties terechtkomt. En waar je vaak te maken hebt met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers. Check daarom, uiteraard wel met aandacht voor de weg, regelmatig je snelheid. Zo rijd je nooit ongemerkt te hard.

 

Wist je dat?
Ongeveer 1 op de 3 dodelijke verkeersongelukken komt door te hoge snelheid?
Als iedereen in Nederland zich aan de snelheidslimiet houdt we 25 tot 30% minder letselslachtoffers hebben?
Jaarlijks ongeveer 10 voetgangers en fietsers overlijden door overtredingen van 10 tot 15 km boven de limieten van 30 en 50 km/u? Zo'n 200 mensen komen zwaargewond in het ziekenhuis.
Een botsing met 50 km/u gelijk staat aan een val van 10 meter? Dit is bijvoorbeeld vanaf de 3e verdieping van een flatgebouw.

Risico's
Je snelheid bepaalt de lengte van je remweg. Een fitte bestuurder heeft bij normale weersomstandigheden minstens 1 seconde nodig voordat hij het rempedaal indrukt. Die reactieseconde is doorslaggevend. Want hoe hoger je snelheid, hoe meer meters je in die tijd aflegt. En op een natte weg is die afstand nog veel langer dan bij droog weer. Je rijdt dus heel wat meters op volle snelheid door, voordat je überhaupt op de rem trapt. En dan volgt nog de afstand die je nodig hebt om de auto tot stilstand te brengen.

Campagne snelheid
De campagne richt zich op automobilisten en spitst zich toe op één centraal thema: betere naleving van de maximumsnelheid op 30, 50, 60 en 80 kilometerwegen. Het gaat om een reeks samenhangende activiteiten die tijdens de campagneperiode plaatsvinden en de campagneboodschap ondersteunen. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) ondersteunt de landelijke actie met de regionale campagne ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’.

Initiatief buurtbewoners
Het onderwerp snelheid blijft ook in 2018 een speerpunt van het ROVZ. Daarom worden er extra acties uitgevoerd rondom dit onderwerp. Zo worden er bijvoorbeeld in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland straatacties mogelijk gemaakt. Via www.zeeland.vvn.nl/bedankt stelt het ROVZ o.a. gratis raamposters, vlaggen en klickostickers beschikbaar, zolang de voorraad strekt. Met deze middelen kunnen buurtbewoners zelf actie voeren als er in hun straat of wijk te hard wordt gereden.

Handleiding voor wegbeheerders
Overigens is in 2017 het pilotproject snelheid ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’ afgerond. Deze campagne is een combinatie van burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding, handhaving en mogelijk infrastructurele ingrepen. De speciaal ontworpen Zeeuwse aanpak is succesvol gebleken. Met de uitgebreide handleiding kunnen wegbeheerders die samen met buurtbewoners een lokaal snelheidsprobleem aan willen pakken nu ook zelf aan de slag.