Start campagne Snelheid

Alleen 30/50/60/80 als het kan

Van 20 maart tot half juni 2017 loopt de landelijke snelheidscampagne van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De campagne roept automobilisten op om zich aan de snelheidslimieten te houden. De snelheidslimiet geeft daarbij de bovengrens aan; deze snelheid mag je rijden, maar alleen als het veilig is.

Als de situatie erom vraagt, pas je je snelheid aan. Dit is van belang voor de eigen veiligheid, maar ook dat van anderen. Een paar kilometer te hard rijden lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) ondersteunt daarom de landelijke actie met de regionale campagne ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’.

De boodschap komt onder meer terug in spotjes op radio en televisie, posters langs de weg en bioscoopreclame. Verder gaat de politie extra controleren. Vooral binnen de bebouwde kom en op 60 km wegen buiten de kom zijn de risico’s van te hard rijden groot. Daar kun je regelmatig in onverwachte verkeerssituaties terechtkomen, doordat kwetsbare verkeersdeelnemers als kinderen, ouderen en fietsers zich daar mengen met gemotoriseerd verkeer. Niet beschermd door airbags en gordels, zijn zij degenen die het grootste gevaar lopen ernstig gewond te raken of erger. Eén op de drie dodelijke verkeersongelukken komt door te hard rijden.

Initiatief buurtbewoners

Het onderwerp snelheid blijft in 2017 een speerpunt van het ROVZ. Daarom worden er extra acties uitgevoerd rondom dit onderwerp. Zo worden er bijvoorbeeld in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland straatacties mogelijk gemaakt. Via deze site stelt het ROVZ o.a. gratis raamposters, vlaggen en klickostickers beschikbaar, zolang de voorraad strekt. Met deze middelen kunnen buurtbewoners zelf actie voeren als er in hun straat of wijk te hard wordt gereden.

Handleiding voor wegbeheerders

Overigens is ook onlangs het pilotproject snelheid ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’ afgerond. Deze campagne is een combinatie van burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding, handhaving en mogelijk infrastructurele ingrepen. De speciaal ontworpen Zeeuwse aanpak is succesvol gebleken. Met de uitgebreide handleiding kunnen wegbeheerders die samen met buurtbewoners een lokaal snelheidsprobleem aan willen pakken nu ook zelf aan de slag.

 

handleiding (1.65 MB)