Speciale actieposter BOB campagne lancering zaterdag 5 juni

Lancering speciale editie BOB poster opening horeca binnen

Op zaterdag 5 juni lanceert het ministerie van I&W een speciale BOB campagne actieposter naar aanleiding van de opening van de horeca binnen na versoepeling van de coronamaatregelen. Vanaf deze dag is het weer mogelijk om een hapje en of drankje binnen te gebruiken.

speciale actieposter BOB campagne 5 juni

Vooruitlopend op de BOB campagne die in juli weer van start gaat, wordt zo extra aandacht gevraagd voor deze campagne. Wie de horeca wil bezoeken, vraagt aan haar of zijn vriend, partner of familielid wie de BOB wil zijn. Of natuurlijk zelf de BOB zijn, kan ook!

Jaarlijks verzorgt het ROVZ voor verspreiding van de campagneposters in Zeeland onder haar partner organisaties zodat er langs de wegen een duidelijk zichtbare campagneboodschap hangt. Naast posters voor de komende BOB campagne in juli, geldt dit ook voor de campagnes Snelheid, Fietsverlicht AAN in het donker en MONO. Het ROVZ geeft de tip aan horecabezoekers om een BOB te regelen voordat je het café wil bezoeken, geniet maar drink met mate en zorg dat je veilig thuis komt.