Snelheidscampagne van start in Magrette

Half maart start de snelheidscampagne 'Bedankt dat je langzamer rijdt!' in het Zeeuws-Vlaamse Magrette. Bewoners kleden de straat aan met lantaarnpaalborden, spandoeken en vlaggen met daarop de boodschap 'Bedankt dat je langzamer rijdt!'. Daarnaast worden kliko's voorzien van 30km stickers en worden krijtuitingen aangebracht op de weg. Deze middelen herinneren de weggebruikers op een positieve manier aan de geldende snelheidslimiet van 30 km/uur. De politie levert een bijdrage door regelmatig te controleren tijdens de campagneperiode. De campagne loopt tot eind mei.

Snelheidsmetingen laten zien dat driekwart van de bestuurders in Magrette de snelheidslimiet van 30km/uur overschrijdt. 23% van de bestuurders rijdt zelfs harder dan 40 km/uur. Ook buiten de bebouwde kom wordt de snelheidslimiet van 60 km/uur overschreden door 67% van de bestuurders, waarbij 27% harder rijdt dan 70 km/uur. Dit zorgt voor een verkeersonveilige situatie in en rondom Magrette. Uit onderzoek onder de weggebruikers in Magrette blijkt dat bijna 90% van de bestuurders kennis heeft van de geldende snelheidslimiet. De helft van de bestuurders rijdt onbewust te hard. De campagne probeert dit onbewuste gedrag op een positieve manier te beïnvloeden.
Vooral binnen de bebouwde kom en op 60 km-wegen buiten de kom zijn de risico's van te hard rijden groot. Daar mengen kwetsbare verkeersdeelnemers met het gemotoriseerde verkeer. Niet beschermd door airbags en gordels, zijn zij degenen die het grootste gevaar lopen om ernstig gewond te raken.

Combinatie van factoren

De snelheidscampagne in Magrette is onderdeel van de bredere pilot 'Bedankt dat je langzamer rijdt!' in Zeeland. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland startte in 2014 met dit project, om rijgedrag te beïnvloeden. In de aanpak worden succesvolle voorbeelden uit binnen- en buitenland gecombineerd in een snelheidscampagne, die uitgetest wordt in vijf Zeeuwse straten verspreid over de provincie. In elke straat vinden twee campagneperiodes plaats. Elke campagne is een combinatie van burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding, handhaving en mogelijk infrastructurele ingrepen.

De doelstelling van de snelheidscampagne is dat de gemiddelde snelheid met 5 km/uur daalt en het aantal grove snelheidsovertredingen (meer dan 10 km/uur boven de limiet) met 10% daalt ten opzichte van de situatie voorafgaand aan de campagne. In dat geval is er sprake van een merkbaar effect op de verkeersveiligheid van alle weggebruikers.

De eerste resultaten van deze pilot zijn positief. Het aantal bestuurders dat harder reed dan 30 km/uur daalde met 10%. De snelheidsoverschrijdingen met meer dan 10 km/uur daalden zelfs met ruim 20%. Ook bewoners zijn enthousiast. In Magrette worden snelheidsmetingen uitgevoerd om te zien wat de effecten van de campagne zijn op de gebruikers van de doorgaande weg.

Samenwerking

In het project werken de gemeenten Borsele en Terneuzen, waterschap Scheldestromen, Veilig Verkeer Nederland (VVN), de politie Zeeland-West-Brabant en het ROVZ samen.