Skateclinic voor Zeeuwse basisscholen

Op donderdag 8 april 2021 vond op basisschool de Wegwijzer in Serooskerke de officiële aftrap plaats van de Zeeuwse skateclinic door Harry van der Maas, gedeputeerde verkeersveiligheid Provincie Zeeland en voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Boven bouw leerlingen krijgen een skateclinic die door Gerwin Elesen van Skate-A-Way wordt gegeven in opdracht van het ROVZ. 

Nut en noodzaak skateclinic
Hoe mooi is het dat kinderen in deze coronaperiode toch nog kunnen skaten? In beweging blijven is juist nu belangrijk!
We zien dan ook dat in deze periode iedereen massaal de skates weer uit de kast heeft getrokken. Dit is natuurlijk heel mooi, maar kan ook voor onveilige situaties in het verkeer zorgen.
Tijdens de skateclinic leren kinderen in een uur de basisvaardigheden van het skaten. Hierbij is aandacht voor het belang van beschermingsmiddelen, veiligheid, valpreventie en vaardigheden met rijden en remmen. 

Gedeputeerde Van der Maas opent skate clinics scholen
Gedeputeerde Van der Maas kijkt toe bij skate clinic

Kwetsbare en onervaren weggebruikers
Door de rijvaardigheid van skaters te verbeteren, verbeteren we daarmee ook de veiligheid van alle weggebruikers. Skaters bewegen zich namelijk tussen de overige weggebruikers.
Het ROVZ besteedt binnen het thema kwetsbare en onervaren weggebruikers aandacht aan het toenemend gebruik van de skates tijdens de coronaperiode. Omdat de skates niet het gehele jaar door worden gebruikt en de kans op verkeersongevallen groot is onder de jeugd, is besloten om skateclinics in te zetten voor verbetering van de verkeersveiligheid. Van belang is dat skaters over de juiste basisvaardigheden beschikken om zich veilig binnen het verkeer te kunnen verplaatsen. Juist omdat de skates niet het gehele jaar door worden gebruikt en de kans op verkeersongevallen groot is onder de jeugd, is de skateclinic van belang.

47 basisscholen hebben zich aangemeld voor de inzet van een skateclinic. Tot mei 2021 volgen 4700 Zeeuwse basisschoolleerlingen deze skateclinic. 

Foto's: Bart van der Putten 

Sprongoefening skateclinic
Deelnemers skateclinic