Schoolzones bij alle basisscholen Noord-Beveland

In de zomervakantie is de gemeente Noord-Beveland rondom de scholen zogenaamde ‘schoolzones’ gaan aanleggen. Dit wordt gedaan door middel van opvallende bebording, straatmeubilair en belettering op de weg. Enige hinder tijdens de werkzaamheden is helaas niet te voorkomen, maar de gemeente doet haar best om het tot een minimum te beperken.

Waarom een ‘schoolzone’?
Rondom scholen is het druk tijdens het halen en brengen van kinderen. Voetgangers, fietsers, auto’s, spelende kinderen, wachtende ouders, enz. Het speelt zich allemaal af op een klein stuk van de openbare ruimte. Om de veiligheid rondom de school extra aandacht te geven wil Noord-Beveland graag alle scholen voorzien van een aanduiding ‘Schoolzone’.

Dit is ook opgenomen in het mobiliteitsplan wat vastgesteld is door de gemeenteraad. Het doel van deze maatregel is om alle weggebruikers visueel kenbaar te maken dat ze zich bevinden in het gebied waar zich onverwachte situaties met (spelende) kinderen kunnen voordoen. In de hoop om hiermee passend gedrag te stimuleren.

Wethouder Schenkelaars bij een schoolzone