"Samen werken aan verkeersveiligheid"

In februari 2016 is het werkplan 2016 "Samen werken aan verkeersveiligheid" door Gedeputeerde Staten vastgesteld.
In dit werkplan leest u wat er dit jaar door de ROVZ partners zal worden aangepakt. Naast "Fiets" en "Snelheid" die ook de komende tijd de aandacht blijven vragen, is vanaf nu ook "Aandacht" een speerpunt in ons verkeersveiligheidsbeleid.

Met de link hieronder kunt u het Werkplan 2016 als PDF downloaden.

ROVZ Werkplan 2016