Remwegdemo in Tholen

Op donderdag 24 september 2020 is een remwegdemo gehouden door VVN – ROVZ bij de parkeerplaats aan de Zoekweg in Tholen. Diverse scholieren uit de gemeente Tholen (Ter Tolne, Eben Haëzer, De Regenboog, De Veste en De Kraal) leerden meer over de remweg van een auto bij diverse snelheden. Doel van deze activiteit is om aandacht te vragen voor snelheidsproblemen in woonwijken. Hier vinden nog te vaak verkeersongevallen door te hoge snelheid plaats.

 

​ ​

 

Te hard rijden in woonwijken is het meest gemelde probleem. Met de remwegdemonstratie wordt aangetoond welk effect snelheid heeft op de remweg van een auto. Een instructeur zal eerst laten zien hoe lang de remweg van een auto is bij een snelheid van 30 km/uur, en daarna bij 50 km/uur. Het wordt dan voor iedereen duidelijk dat te hard rijden in een woonwijk levensgevaarlijk is.

 
 
Remwegdemo in Tholen met Henk de beer

Meldingen bij het VVN Participatiepunt

Het ROVZ adviseert het meldpunt voor verkeersonveilige situaties te benaderen via VVN Participatiepunt : Met een remwegdemonstratie laat Veilig Verkeer Nederland zien, aan buurtbewoners, leerlingen, leerkrachten en ouders, welk effect snelheid heeft op de remweg van een auto. Vaak wordt een remwegdemonstratie geïnitieerd door de buurt die snelheidsproblemen ervaart en waarbij men zich zorgen maakt om ouderen en kinderen die zich niet veilig voelen op straat. Wordt er te hard gereden? De instructeur zal eerst laten zien hoe lang de remweg van een auto is bij een snelheid van 30 km/uur, en daarna bij 50 km/uur. Het wordt dan voor iedereen duidelijk dat te hard rijden in een woonwijk levensgevaarlijk is. Om te inventariseren of er problemen gevoeld worden in een wijk, buurt of bij een school wordt het participatiepunt gebruikt.