Prijsuitreiking ontwerpwedstrijd campagneposter MONO

Uitreiking op Lodewijk College voor winnende MONO ontwerpwedstrijd campagneposter

Woensdag 27 mei is tussen 09:30-10:30 uur op een bijzondere wijze de hoofdprijs van de Zeeuwse campagne-actie uitgereikt die gebaseerd is op de thema’s MONO, Snelheid en Fietsverlichting. Gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ), Harry van der Maas heeft aan de gelukkige 1ste prijswinnaar met de winnende MONO poster, Boom, die verhuisd is naar het buitenland, de prijs aan de leerkracht van de winnaar aangeboden. Ook is via een digitale meeting contact gelegd met de voormalige leerling van het Lodewijk College.

Winnende poster aangepast voor campagne MONO

Met het inzenden van Boom’s winnende poster heeft hij ervoor gezorgd dat zijn school een bedrag (€350,-) heeft gewonnen dat wordt besteed aan activiteiten of producten ter verbetering van de verkeersveiligheid op het Lodewijk College. Naast de prijs voor de leerling en school zelf, kregen de andere deelnemende leerlingen een (creatief) bedankje van het ROVZ voor deelname aan deze wedstrijd.

 
Uitreiking verkeersveiligheidsprijs aan Lodewijk College
UItreiking 1ste prijs MONO ontwerpwedstrijd campagneposter

Onder andere de campagne MONO, ongestoord onderweg wordt via het ROVZ in het onderwijs veel aandacht door middel van diverse campagne acties. Het belang van fietsen zonder gebruik van de smartphone onderweg wordt tijdens het mediamoment extra benadrukt door het filmpje van Snelle – Smoorverliefd waarbij duidelijk wordt dat afleiding door de smartphone onderweg grote (ernstige) gevolgen kan hebben.

 
Online verbinding met Boom prijswinnaar MONO poster
 
Live verbinding met winnaar Boom

Het mag duidelijk zijn dat er jaarlijks te veel verkeersslachtoffers vallen door smartphone gebruik in de auto of op de fiets tijdens deelname aan het verkeer. Het ROVZ focust zich onder andere om die reden op allerlei verkeersveiligheidsactiviteiten rond dit landelijk campagnethema én op de andere thema’s Snelheid, Fietsverlichting en BOB gericht op de doelgroepen in het onderwijs en op volwassenen. Bovendien wordt vanuit het overkoepelend Strategisch Plan Verkeersveiligheid de nodige aandacht besteed aan diverse prioriteiten zoals Landbouw/Infrastructuur & Heterogeniteit, Afleiding, Verkeersovertreders, Kwetsbare en Onervaren weggebruikers. Ook zal het ROVZ dit jaar de werkgevers intensief betrekken bij de verkeersveiligheidsaanpak. 

creatieve bedankjes deelname leerlingen