Politiecontroles Kapelle

 

Op woensdag 12 juni 2019 zijn er tussen 9:00 – 15:00 uur verkeerscontroles gehouden ter hoogte van Kapelle. In afstemming met Politie Zeeland heeft het ROVZ vrijwilligers van VVN ingezet om flyers met informatie over verkeersveiligheid (snelheid, MONO en BOB) mee te geven na de controles.

 

Achtergrondinfo verkeerscontroles

Politie Zeeland heeft vooral gecontroleerd op het bezit van de vereiste documenten (rijbewijs, kenteken) en technische aspecten (technische staat voertuig zoals verlichting, uitzicht, lading) en heeft geverbaliseerd. Actie was gericht op alle personenauto’s met of zonder aanhanger en lichte bedrijfswagens (bestelbusjes). Bij het constateren van overtredingen en misstanden is er geverbaliseerd om naleving van de wegenverkeerswet te stimuleren.

In brede zin: hoofddoel van deze controles is mensen bewust te maken van verkeersveiligheid. Op dit aspect is samenwerking gezocht met het ROVZ. Zij heeft hiervoor vrijwilligers van VVN ingezet om informatie te geven over de campagnes Snelheid, MONO en BOB. Hiervoor werden automobilisten na de controle op voertuig, papieren, aanhangwagen ed. doorverwezen naar de infotent van VVN.

Politie Zeeland heeft in totaal 50 controles uitgevoerd, 20 bekeuringen gegeven. Opmerkelijk was: rijden zonder autogordel en kinderen los op de achterbank. VVN heeft in totaal 35 positieve gesprekken gevoerd met automobilisten die belangstelling toonden voor deze informatie en een kort gesprekje over verkeersveiligheid.