Onderzoek naar beleving van drukte op fietspaden

Hoe ervaren fietsers de drukte op de Zeeuwse fietspaden? Dat onderzoekt de Provincie in de zomervakantie. Het wordt steeds drukker op de fietspaden. Niet alleen fietsers maken er gebruik van, ook skeeleraars, wandelaars, e-bikes, scooters en ruiters. Al die gebruikers hebben onderling soms grote snelheidsverschillen. Dat kan leiden tot ergernis, conflicten en ongevallen. En niet te vergeten: een verminderde beleving.

'Zeeland is een echte fietsprovincie', aldus gedeputeerde Harry van der Maas. 'Een groot deel van onze inwoners en toeristen verplaatst zich per fiets. Ik wil weten hoe onze fietspaden ervaren worden. Zijn ze veilig genoeg? Zijn ze berekend op zoveel typen gebruikers met verschillende snelheden? Regelmatig wordt er geklaagd over het medegebruik, maar betrouwbare gegevens zijn er (nog) niet. Door onderzoek te doen, kunnen we inzicht krijgen in de aard en omvang van het probleem.'

Begin augustus houdt de Provincie interviews met  gebruikers van de fietspaden. Zij zijn immers degenen die tijdens hun fietstocht in Zeeland te maken krijgen met eventuele gevaarlijke situaties. In het onderzoek gaat het vooral om de combinatie van infrastructuur en gedrag.

Interviewteam op bevoorradingsposten

Het onderzoek vindt plaats in twee regio's: op Walcheren en in de Zak van Zuid Beveland. Op beide locaties wordt een bevoorradingspost ingericht, waar passerende fietsers kort kunnen pauzeren. Ze krijgen dan een gratis flesje water en een kleine versnapering. Tijdens die rustpauze is een team actief, dat de fietsers vraagt naar hun mening over de verkeersveiligheid en gedrag op de fietspaden tijdens hun route. Op deze manier hopen we meer inzicht te krijgen in de beleving van de fietser.

De verzamelde informatie en onderzoekresultaten worden gebundeld in een eindrapportage. Deze is eind september gereed. Afhankelijk van de uitkomsten wil de Provincie dit jaar al enkele quick wins realiseren.