Lancering SCHOOL op SEEF

Zeeuwse website verkeerseducatie live!

Op woensdag 13 november 2019 is de Zeeuwse website voor verkeerseducatie voor het Zeeuwse basisonderwijs SCHOOL op SEEF officieel in gebruik genomen. Dit is een initiatief van het ROVZ om leerlingen, ouders en basisscholen te faciliteren op het gebied van verkeersveiligheid en verkeerseducatie.

Tussen 11:30 – 12:00 uur is http://zeeland.schoolopseef.nl/ gelanceerd door gedeputeerde Verkeersveiligheid, Harry van der Maas op basisschool Acaciahof aan de Generaal Hakewill Smithlaan in Middelburg.  

ROVZ volgt ROV Zuid-Holland

Het ROVZ volgt hierin de aanpak van het ROV Zuid-Holland waarbij het uitgangspunt is om kinderen in de basisschoolleeftijd te voorzien van informatie op maat rond verkeersveiligheid en verkeerseducatie. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. Het doel is het opbouwen én toepassen van verkeerskennis zodat de kinderen op een veilige manier onderweg zijn van en naar school. Ook is deze website bedoelt voor de ouders en docenten.

Streven naar verkeerseducatie onderdeel van schoolbeleid

Binnen deze aanpak streeft het ROVZ ernaar om verkeerseducatie onderdeel te laten uitmaken van het schoolbeleid. Met behulp van verkeersdocenten én verkeersouders én de informatie die SCHOOL op SEEF biedt, vindt er een nauwe samenwerking plaats zodat de basisschooljeugd voldoende kennis over verkeersveiligheid krijgt en kan toepassen in het dagelijks leven. Zo is er binnen het lesmateriaal (van groep 1 t/m groep 8) o.a. aandacht voor fietsvaardigheid, een veilige schoolomgeving en schoolroutes maar ook komt het brengen en halen van de leerlingen door ouders ter sprake.  

http://zeeland.schoolopseef.nl/