Handhavingsactie MONO op Zeeuwse en Brabantse wegen

Verkeerscontroles op afleiding

Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober 2019 organiseerden het ROVZ (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland) en de Politie Zeeland-West-Brabant een actie rondom aandacht in het verkeer. De actie bestond uit een verkeerscontrole en het inzetten van een MONO-bus begeleid door motoren (spotten van overtredingen) en volgauto’s (staande houden van overtreders). Het doel van de handhavingsactie is zorgen voor meer bewustwording over het rijgedrag en veilige deelname aan het verkeer.

Verkeerscontroles

In deze week heeft de Politie meerdere keren verkeerscontroles gehouden op Zeeuwse en Brabantse wegen. Ook is hierbij de speciale handhavingsactie MONO bus, ingezet. Vanuit deze bus werden de overtredingen opgemerkt. Op basis daarvan hebben agenten verschillende automobilisten staande gehouden. Weggebruikers zijn niet alleen aangesproken op hun rijgedrag, ook werd het belang van MONO-rijden nog eens extra benadrukt. De Politie merkt dat nog veel automobilisten onderweg hun smartphone gebruiken.

Herhaling

Deze handhandhavingsactie in het kader van MONO rijden is een herhaling na de verkeerscontroles eerder dit jaar (van 8 t/m 12 april 2019). Ook hierbij heeft de Politie geconstateerd dat er veel bellers en appende automobilisten onderweg waren. Hier is gecontroleerd op MONO, rijden zonder afleiding en andere zaken die te maken hebben met verkeersonveilig rijden (zoals onnodig links rijden ed.).

De herhaling van deze verkeerscontroles dient te zorgen voor bewustwording rond eigen rijgedrag. Deze actie wordt dit jaar geëvalueerd door het ROVZ.