Gastles verkeersonveilig gedrag

Leerlingen Auris College nemen deel aan gastles verkeersonveilig gedrag

 

Dinsdag 22 september 2020 heeft Harm Godschalk een gastles gegeven op het Auris College in Goes. Leerlingen namen deel aan deze interactieve les over verkeersonveilig gedrag. Deze les heeft als doel de bewustwording rond verkeersveiligheid onder leerlingen te vergroten. Bewuster maken van eigen rijgedrag en bespreken wat de risico's zijn van een aantal gevaarlijke gedragingen die zij vaak vertonen. Ook leren zij het rijgedrag van andere verkeersdeelnemers in te schatten en rekening te houden met elkaar. 

 

Programma gastles

De gastdocent laat een korte film zien met fragmenten van gedragingen en situaties die leerlingen van het voortgezet onderwijs op weg naar school vertonen en tegenkomen. Het is een compilatie van her en der in Zeeland gefilmde verkeersonveilige gedragingen, die universeel genoeg zijn om door alle leerlingen herkend te worden. De filmbeelden zijn niet in scene gezet. Het zijn dus beelden van wat er in het echt gebeurt (zonder ongelukken).

De film is een middel om de leerlingen na te laten denken over hun eigen gedrag en met hen in gesprek te komen daarover.

De verschillende gedragingen en situaties worden aan de hand van de film doorgenomen. Bij de tweede vertoning zet de docent de film steeds stil bij de gedraging die hij met de leerlingen wil bespreken. Hierbij stelt hij vragen als: Wat zie je? Wat vind je daarvan? Wie van jullie doet dit ook? Doe je dat vaak? Is dat gevaarlijk? Waarom? Waarom doe je het dan toch? Waar mogelijk wordt met een oefening verduidelijkt waarom sommige gedragingen niet handig zijn in het verkeer. Hierdoor wordt de les ook interactiever.

O.a. de volgende onderwerpen worden in de les besproken:

• sms-en op de fiets

• met meer dan 2 personen naast elkaar fietsen

• kuddegedrag

• obstakels op de weg

• dode hoek van vrachtwagens

• gevaarlijke kruisingen

• oversteken op gevaarlijke plekken

• oversteken op gevaarlijke plekkenmuziek luisteren tijdens het fietsen

• fietsen in het donker