Eerste Zeeuwse FietsVeiligheidsTafel

‘Samen meer werk maken van een fietsveilige provincie’

 

Op maandagmiddag 11 maart 2019 heeft het ROVZ de allereerste netwerkbijeenkomst gehouden, de Zeeuwse FietsVeiligheidsTafel, in het Provinciehuis te Middelburg. Hierbij waren de partners en meerdere belangenorganisaties uitgenodigd om hun prioriteiten op het gebied van fietsveiligheid te bespreken.

 

Terwijl het aantal slachtoffers onder automobilisten sterk daalt, blijft het aantal omgekomen fietsers al jaren stabiel en neemt het aantal gewonde fietsers fors toe.

Doel bijeenkomst

Op een interactieve en inspirerende manier is er een start gemaakt met het verzamelen van zoveel mogelijk bouwstenen voor de Zeeuwse Fiets-Veiligheidsagenda voor de komende jaren. Hierbij worden ambities, prioriteiten en ontwikkelingen (E-bike en speed-pedelec) voor de toekomst passend gemaakt binnen het fietsbeleid in Zeeland. Doelstelling is het vergroten van de fietsveiligheid in onze provincie. Bij dit Speerpunt betrekt het ROVZ graag haar partnerorganisaties. Gisteren hebben organisaties zoals de Zeeuwse gemeenten, ZLM, Fietsersbond, VVN, North Sea Port, politie, ZVKK en SportZeeland hun steentje aan bijgedragen door allerlei fietsveiligheidsprioriteiten te bespreken. 

Deelnemers eerste Zeeuwse FietsTafel

Onderwerpen aan bod

Een greep uit de aandachtspunten die maandag zijn besproken: een betere inrichting van 30km-gebieden, veiliger maken van fietsoversteken op kruispunten, aanpak drukte en snelheidsverschillen op fietspaden, meer handhaving op appen door fietsers (gezien het verbod op telefoongebruik tijdens het fietsen dat per 1 juli a.s. in zal gaan), meer aandacht voor fietseducatie op scholen en meer gedragscampagnes gericht op fietsers.

Na inventarisatie van de bouwstenen zal het ROVZ een volgende netwerkbijeenkomst plannen in samenwerking met haar partner organisaties op het gebied van fietsveiligheid.