Deelbericht Rijksoverheid

Persinformatie Rijksoverheid - op verzoek regionaal gepubliceerd

2 december 2021

Informeer weggebruikers: toelichting morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis in het verkeer nu beschikbaar

 

Rijksoverheid.nl heeft recent de informatie over morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis en verkeersdeelname herzien. Doordat deze middelen onder de wettelijk opgestelde grenswaarden voor drugs in het verkeer vallen, mogen patiënten er namelijk niet mee rijden als ze boven die grenswaarden komen. Dit komt niet overeen met de KNMP-adviezen voor rijvaardigheid bij deze middelen. Rijksoverheid.nl beschrijft nu hoe de politie en het Openbaar Ministerie (OM) hier in de praktijk mee omgaan. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) brengt deze informatie op verzoek van de overheid onder de aandacht van belanghebbenden.

In Nederland zijn door apothekersorganisatie KNMP adviezen ontwikkeld voor geneesmiddelen en rijvaardigheid. Het geneesmiddeladvies voor morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis komt echter niet overeen met de in 2017 wettelijk opgestelde grenswaarden voor drugs in het verkeer. Deze grenswaarden gelden ook voor patiënten die morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis op recept gebruiken. Volgens het KNMP-advies mogen deze patiënten na enige tijd weer deelnemen aan het verkeer. Maar ook als het geneesmiddel volgens doktersvoorschrift is gebruikt, kan de hoeveelheid in het bloed boven de grenswaarde uitkomen. Dat zou betekenen dat patiënten strafbaar zijn als ze bijvoorbeeld autorijden of fietsen. Rijksoverheid.nl licht nu toe hoe de politie en het OM in de praktijk omgaan met morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis in het verkeer.

Zij gaan hier in de praktijk als volgt mee om:

De politie kan verkeersdeelnemers controleren op drugs- of medicijngebruik. Bijvoorbeeld tijdens een verkeerscontrole. Bij zo’n controle neemt de politie een speeksel- of psychomotorische test af. De speekseltest op drugs kan een positief testresultaat geven op morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis, ook als mensen ze op recept gebruiken. Bij het vermoeden dat de bestuurder onder invloed is van een stof, moet deze mee naar het bureau voor een bloedtest die een arts afneemt. Patiënten die medicijnen gebruiken, kunnen dit zeggen. De agent zet dit in het proces-verbaal, maar gaat wel verder met de controle.

Medische verklaring insturen

Het Openbaar Ministerie (OM) beslist uiteindelijk of de bestuurder vervolgd wordt. Dat doet zij bijvoorbeeld wanneer de bestuurder geen medische verklaring kan insturen, zoals een doktersrecept of een actueel medicatieoverzicht. Deze medische verklaring kan zij of hij opvragen bij de huisarts of apotheker. Het OM stelt ook vervolging in als de bestuurder de medicatie op recept heeft gecombineerd met alcohol (zelfs 1 glaasje is al te veel) of met andere drugs; hiervoor geldt namelijk een nullimiet. Maar ook wanneer de bestuurder is gaan rijden na inname van een hogere dosering dan voorgeschreven. In deze gevallen is zij of hij altijd strafbaar vanwege het risico voor de verkeersveiligheid.

Afspraken over medicatie op recept en schade in het verkeer

Verder geeft Rijksoverheid.nl/medicijnenverkeer nu ook informatie over de afspraken als een bestuurder met morfine, medicinale cannabis of dexamfetamine op recept schade veroorzaakt aan het eigen voertuig of aan anderen. Over het algemeen keert de verzekeringsmaatschappij de schade uit als de bestuurder daarvoor verzekerd is. Daarbij is het belangrijk dat de patiënt gewend was aan haar of zijn medicatie én deze volgens doktersvoorschrift gebruikt. Patiënten doen er verstandig aan om bij de eigen verzekeraar te informeren naar de exacte afspraken voor medicijngebruikers.

Lees meer:

Zie de informatie over medicatie- en drugsgebruik in het verkeer op https://www.rijksoverheid.nl/medicijnenverkeer en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/drugs-in-het-verkeer
Bekijk voor meer informatie over medicatiegebruik en verkeersdeelname ook de website van het IVM www.rijveiligmetmedicijnen.nl