Campagne "Onze scholen zijn weer begonnen"

Veilig Verkeer Nederland heeft de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ in een nieuw jasje gestoken.
De campagneboodschap luidt nu: ‘Onze scholen zijn weer begonnen’. Dit naar aanleiding van behoeftenonderzoek onder gemeenten en nieuw opgedane gedragsinzichten. 


Jaarlijks doet circa 80% van alle Nederlandse gemeenten aan de campagne mee. Het doel: vlak na de zomervakantie een
afname realiseren in het aantal verkeersslachtoffers onder fietsende scholieren. Voor het bereiken van dit doel richt de
campagne zich met name op automobilisten. We roepen hen op hun snelheid aan te passen, zodat kinderen veilig naar
school kunnen. Meer info via vvn.nl/oszwb