Afname overtredingen na actie 'Bedankt dat je langzamer rijdt!'

Van 29 februari tot 23 april 2016 stond de Molendijk in 's-Heerenhoek voor de tweede keer in het teken van de snelheidscampagne 'Bedankt dat je langzamer rijdt!'. De actie heeft effect gehad: de gemiddelde snelheid op de Molendijk is flink gedaald, net als het aantal snelheidsovertredingen. 'Een mooi resultaat', aldus gedeputeerde Harry van der Maas. 'De actie laat zien dat je met slimme acties en inzet van bewoners veel kunt bereiken. Je hoeft niet altijd de weg zelf aan te passen om ervoor te zorgen dat mensen zich veiliger gaan gedragen in het verkeer.'

De actie 'Bedankt dat je langzamer rijdt' is een samenwerking tussen bewoners van de Molendijk, het ROVZ, gemeente Borsele, Veilig Verkeer Nederland en politie. Met lantaarnpaalborden, vlaggen en graffiti vroegen bewoners daarbij aandacht voor de snelheidslimiet van 30 km/u.

Gemiddelde snelheid flink lager

Voor de start van de eerste campagneperiode werd de limiet van 30 km/u dagelijks door ruim driekwart van de bestuurders overschreden. Ruim de helft daarvan reed meer dan 10 km/uur harder dan de toegestane snelheid. Doelstelling van de actie was om de gemiddelde snelheid met 5 km/uur te laten dalen. Dat is gelukt: de gemiddelde snelheid is afgenomen met 8 km/uur. Daarnaast is het aantal grove snelheidsovertredingen (meer dan 10 km/u boven de limiet) met 33% gedaald ten opzichte van de nulmeting. Dit betekent dat er sprake is een merkbaar effect op de verkeersveiligheid van alle weggebruikers, in elke geval op de korte termijn. De behaalde resultaten blijken ook na de campagneperiode nog een tijdje door te werken.

Om te zien wat het effect op de langere termijn is, voert de gemeente Borsele in oktober opnieuw snelheidsmetingen uit. Vanaf september start daarnaast de evaluatie van de gehele campagne 'Bedankt dat je langzamer rijdt!'. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie wordt bepaald of en hoe er een vervolg komt op de snelheidscampagne.

Over de pilot 'Bedankt dat je langzamer rijdt!'

Vooral binnen de bebouwde kom en op 60-km wegen buiten de kom zijn de risico's van te hard rijden groot. Daar mengen kwetsbare verkeersdeelnemers met het gemotoriseerde verkeer. Niet beschermd door airbags en gordels, zijn zij degenen die het grootste gevaar lopen ernstig gewond te raken. Het ROVZ startte in 2014 een pilot met een brede projectgroep om te komen tot een effectieve aanpak voor te hoge rijsnelheden op deze wegen. Het project combineert succesfactoren uit projecten uit binnen- en buitenland en ontwikkelt deze door. Veel snelheidsgedrag is onbewust. Essentieel in de aanpak is de combinatie van burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding, mogelijke infrastructurele ingrepen en handhaving. Op vijf locaties wordt er ervaring opgedaan met deze brede aanpak van snelheidsoverschrijdingen door het toepassen van twee campagneperiodes per straat. De eerste resultaten zijn positief. Ook bewoners zijn enthousiast, wie een cruciale rol spelen in de campagne.