Aandacht voor slik op de weg blijft belangrijk

Elk jaar gebeuren er tientallen ongevallen op Zeeuwse wegen tijdens de oogstperiode, als gevolg van slik op de weg. Zeker als het regent, kan de weg verraderlijk glad worden. De herfst is weer aangebroken en daarom vraagt het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) aan akkerbouwers en loonwerkers om zich te houden aan de spelregels ’Slik op de weg’. Weggebruikers worden verder opgeroepen om alert te zijn op gevaarlijke situaties. "Elk vermijdbaar ongeluk is er een te veel", aldus ROVZ-voorzitter en gedeputeerde Harry van der Maas. "Daarom blijft aandacht voor slik belangrijk."


In de spelregels ‘Slik op de weg’ zijn afspraken vastgelegd die ZLTO, Cumela Nederland, wegbeheerders, politie, Openbaar Ministerie en ROVZ hebben gemaakt over de Slik-aanpak. Daarin staat dat degene die de oogst binnenhaalt, verplicht is om andere weggebruikers te waarschuwen voor het gevaar van gladheid met behulp van waarschuwingsborden.

Ook moeten boeren en loonwerkers hun best doen om vervuiling van de weg te voorkomen. Komt er toch slik op de weg of op een fietspad, dan moet de veroorzaker dit zo snel mogelijk opruimen. Gebeurt dat niet, dan maakt de wegbeheerder de weg schoon op kosten van de vervuiler. De vervuiler is echter altijd aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door slik op de weg.

De sector werkt overigens ook aan technische innovaties om slik op de weg te voorkomen. Zo zijn er al de nodige machines die de oogst vanaf het land op vrachtauto’s of aanhangwagens laden, zonder zelf op de weg te komen. Daarmee wordt vervuiling helemaal voorkomen.

Advies aan weggebruikers

Slik op de weg is nooit helemaal te voorkomen in het buitengebied. Rustig rijden is daarom het advies. Als er een SLIK-bord staat, betekent dat "gas los" en voorzichtig verder rijden. Weggebruikers die onderweg slik zien liggen zonder dat er een slikbord te zien is, kunnen dit melden bij de politie (0900-8844). De politie geeft de melding door aan de wegbeheerder, zodat die wat aan de gevaarlijke situatie kan doen.

Klik hier voor meer informatie over de 'Slik op de weg' campagne.