Rapportages Verkeersveiligheid

Vanuit het verkeersveiligheidsteam ROVZ wordt ten behoeve van de Zeeuwse Driehoeken een verkeersveiligheidsrapportage gemaakt. Deze Verkeersveiligheidsrapportage Driehoeken moet inzicht geven in de omvang van het verkeersveiligheidsprobleem en de aard daarvan.
Het moet de Driehoeken in staat stellen om verkeersveiligheid mee te nemen in de afweging over de inzet van handhaving. Om het gevraagde inzicht te verschaffen, wordt in deze rapportage op basis van concrete ongevallen- en slachtoffercijfers gerapporteerd. Om het bereik en de impact hiervan te benadrukken, worden deze gegevens aangevuld met mediagegevens. Mediauitingen over dit onderwerp hebben immers een relatie met de veiligheidsbeleving van mensen en moeten daarom in de overwegingen worden meegenomen.

Hieronder de meest recente rapportages, voorgaande rapportages zijn te vinden in archief rapportages.

Verkeersveiligheidsrapportage 3e kwartaal 2020
Regio Oosterscheldebekken
Regio Walcheren
Regio Zeeuws-Vlaanderen
Regio Tholen

Verantwoording data
Ten behoeve van de Kwartaalrapportage Verkeersveiligheid wordt gebruik gemaakt van twee verschillende
datastromen:
- Verkeersdata uit VIA
- Openbare online en social media van Clipit News B.V.

VIA
VIA is onze leverancier op het gebied van gespecialiseerde software voor een actueel en compleet beeld
van de verkeersveiligheid. Onze partner organisaties hebben ook toegang tot dit systeem voor een
overzicht van de actuele verkeerssituaties die vragen om verbetering van de verkeersveiligheid.
CLIPIT NEWS B.V.
Clipit is onze leverancier op het gebied van media monitoring & intelligence. Zij levert op wekelijkse
basis onze media aandacht op én zorgt voor een doeltreffende en inzichtelijke kwartaalrapportage
gebaseerd op media berichten én VIA gegevens.