Doelgroep 55 plus

Onderzoek laat zien dat senioren oververtegenwoordigd zijn in de ongevallencijfers. Zij zijn een kwetsbare groep in het verkeer en soms ondanks hun leeftijd ook onervaren weggebruikers, vanwege het gebruik van nieuwe vervoersvormen. Denk hierbij aan de snelle opkomst van de e-bike en speedpedelec. Daarnaast kunnen ook functionele beperkingen een rol gaan spelen en neemt de reactiesnelheid af. Dit heeft invloed op het veilig kunnen deelnemen aan het verkeer.

Recent onderzoek wijst verder uit dat ongevallen onder senioren voornamelijk plaatsvinden bij elektrische fietsen, het op- en afstappen, botsingen tegen obstakels, van de weg raken en links afslaan bij voorrangskruispunten. Hier kunnen we op inspelen. Het is namelijk van belang dat de Zeeuwse senioren op een veilige manier blijven deelnemen aan het verkeer. Daarom hebben we een aantal initiatieven speciaal voor de Zeeuwse 55+ers.

Doortrappen
Veiliger fietsen tot je 100ste! (Mede) door fietsen blijven we langer gezond, sociaal en zelfredzaam. 55-plussers fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Dit vraagt onze aandacht. Het programma Doortrappen heeft de ambitie dat senioren zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Het ROVZ probeert samen met de Zeeuwse gemeenten Doortrappen in Zeeland verder te brengen. Onder Doortrappen worden verschillende leuke fietsinitiatieven georganiseerd.
Kijk voor meer informatie op www.doortrappen.nl of hier

VVN Verkeersvoorlichting
Langer en veiliger deelnemen aan het verkeer? Volg dan de voorlichting over verkeersregels en het uitwisselen van tips en ervaringen met leeftijdsgenoten bij een VVN-afdeling bij u in de buurt.
Meer informatie is te vinden op www.vvn.nl/in-je-buurt/zeeland

VVN Opfriscursus senioren
Goede verkeerskennis is de basis voor veilige deelname aan het verkeer. Het verkeer wordt drukker, verkeersregels veranderen en dat geldt ook voor ons weggedrag. Tijdens de opfriscursus wordt door een WRM-gecertificeerde instructeur in twee dagdelen de theorie besproken, maar ook gedrag en houding in het verkeer. Senioren kunnen daarnaast een praktijkrit boeken voor een rit in de eigen auto. Een laagdrempelige manier om de kennis van de verkeersregelgeving te vergroten en de verkeersvaardigheid te verbeteren.
Er bestaat ook een online opfriscursus voor het testen van de verkeerskennis: www.vvn.nl/opfriscusus.