Doelgroep 12-16 jaar: VEVO

Afbeelding Logo VEVO

Jongeren 12-18 jaar behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Ze wanen zich onkwetsbaar en gedragen zich soms roekeloos in het verkeer. Ze nemen onnodige risico's, nemen de regels niet altijd serieus en zijn vaak gevoelig voor druk vanuit de vriendenkring.

Sinds 1995 voorziet het VEVO-project scholen in Zeeland structureel van doelgroepgerichte verkeerseducatie. Bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs nemen deel. Zo ook alle gemeenten en provincie Zeeland. Ieder jaar stellen de scholen hun programma samen uit het onderstaande aanbod.

Meer info over VEVO beschrijving

VEILIGE FIETS

Jongeren leren waaraan een goede fiets moet voldoen, hoe ze goed zichtbaar zijn in het verkeer en waarom dat belangrijk is.

Meer informatie

SCHOOL-THUISROUTE

Eerstejaars leren risico’s en knelpunten op hun nieuwe route herkennen en hoe daar veilig mee om te gaan.

Meer informatie

GEVAARLIJK GEDRAG

Jongeren krijgen inzicht in hun eigen gedrag in het verkeer en de gevaren die dat kan opleveren.

Meer informatie

DODE HOEK

Jongeren ervaren dat het zicht vanuit vrachtwagens, bussen landbouwvoertuigen e.d. ernstig wordt beperkt door de dode hoek.

Meer informatie

KANTELAUTO

Jongeren ervaren het nut van de autogordel en leren hoe zij veilig uit de gordel kunnen komen als de auto op zijn kop ligt.

Meer informatie

PAZZUP VO

Jongeren worden bewust gemaakt van de oorzaken en gevolgen van risicovol gedrag bij het spoor en spoorwegovergangen.

Meer informatie

CAMPAGNEPOSTER

Jongeren maken zelf een campagneposter waarmee ze verkeersdeelnemers aanzetten tot veilig gedrag.

Meer informatie

ONGEVAL, WAT DOE JE DAN?

Jongeren leren wat ze moeten doen als ze getuige zijn van een ongeval of er zelf bij betrokken zijn.

Meer informatie

ALCOHOL EN VERKEER

Jongeren leren wat alcohol doet met hun hersenen, lichaam en gedrag en hoe dat gevaar oplevert in het verkeer.

Meer informatie 

GASTLES NABESTAANDE

Jongeren leren wat de impact van een verkeersongeval kan zijn. Daarna nemen ze hun eigen verkeersgedrag onder de loep, met als inzet hun risicogedrag te veranderen.
 

Meer informatie

ZEVEN SLOTEN CABARET

Jongeren zien dat ze zelf invloed kunnen hebben op het ontstaan van veel gevaarlijke verkeerssituaties. Alles zonder opgeheven vingertje en met humor!

Meer informatie

GRIP JUNIOR ZLM

Jongeren worden bewust gemaakt van de risico’s in het verkeer en leren welke verantwoordelijkheid ze zelf dragen om het verkeer zo veilig mogelijk te maken.

Meer informatie

TOTALLY TRAFFIC

Online lessencyclus rond de belangrijkste thema’s voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Van sommige lessen is ook een mindertalige variant beschikbaar.

Meer informatie

REMWEG,  RADAR EN REACTIETESTER

Jongeren leren dat snelheid schatten heel lastig is en dat er vaak harder gereden wordt dan de geldende limiet. Ook leren ze wat reactietijd is en hoe die van invloed is op de remweg.

Meer informatie

ACTIES / ALLERLEI

Het ROVZ heeft nog aanvullend materiaal beschikbaar, bijvoorbeeld om in te zetten op open dagen of bij acties in het kader van verkeersveiligheidscampagnes.
Folders, posters … maar ook een rollenbank met fiets met programmeerbare LED-wielen.

ROULEREND AANBOD

Het ROVZ biedt regelmatig – in geringe aantallen - aanvullende producten aan van o.a. Team Alert, Responsible Young Drivers en ANWB. Vaak is dit aanbod onderdeel van gevoerde verkeersveiligheids-campagnes. Scholen worden dan actief benaderd met het aanbod.

 

VEVO beschrijving (124.72 KB)